Kaavoitus

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulot, MRL 62 §

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOT, MRL 62 §

HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS ON PÄÄTTÄNYT:
-30.10.2018 § 242 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Ryttylän Puujoen rannan ja ohikulkutien väliselle osa-alueelle. Asemakaavan muutos koskee Urheilukentän sivustalta lähivirkistysalueen osaa sekä Kuuselankuja ja Uimalantie –nimisiä katualueita. Asemakaavoitettava alue käsittää tilat: Urheilukenttä RN:o 1:382, Pirttipuro RN:o 1:391, Lounaisrinne RN:o 1:1028, Suviranta RN:o 10:1, Kanta-Siltala RN:o 10:7, Vehmaa RN:o 15:2, Outi RN:o 16:1, Marjatta RN:o 16:2, Hyötymaa RN:o 16:6, Saunaranta RN:o 16:7, Hukkamaa RN:o 16:8, Sillanpää RN:o 1:1206, Hyötymaa RN:o 14:1, Jokela RN:o 14:0 ja Yhteinen vesialue ja vesijättö RN:o 876:1. Tavoitteena on asemakaavoittaa pientaloalue ja osoittaa mm. uimaranta-, venevalkama- ja urheilukenttäalueita ulkoilureitteineen.

-30.10.2018 § 241 Oitin Kalliontien ja Savelantien varren asemakaavamuutosalueen laajennuksesta joka käsittää korttelit 230 – 234 ja korttelin 240 niihin rajoittuvine vapaa-alueineen, puisto-, lähivirkistys-, katu- ja yleisentien alueineen. Laajennuksella ratkaistaan Savelantien kevyenliikenteenväylän lisätilatarpeet ja samalla päivitetään aiempaan kaavoitusalueeseen liittyvät asemakaavat numeeriseen muotoon.

-9.10.2018 § 225 Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja muutosalueen itäpuolelle asemakaavan laajennus. Alueen asemakaavaa on tarve muuttaa rakennusalarajausten, rakennusoikeuden määrän ja Hikiäntien liittymäjärjestelytarpeiden vuoksi. Asemakaavalaajennuksen tavoitteena on laajentaa yritystonttia mahdollistaen mm. lisärakentamisen.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

5.12.2018
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.