Yleinen

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus nähtävillä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Erkylän kylän korttelin nro 601 osa-alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Alue koskee korttelin 601 tonttia nro 2 (tilaa 86-401-1-1003), sekä osaa Hikiäntien tiealueesta (86-895-2-2). Asemakaavan tavoitteena on laajentaa olemassa olevaa teollisuustonttia Fescon Oy:n alueella ja tarkastaa tontin rakennusoikeutta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Hausjärven kunnan Erkylän kylän kortteli 601 tontti nro 2 sekä maantiealuetta.

Ehdotusaineistot ovat nähtävillä 12.9. – 14.10.2019 klo 15 asti Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa, Monnin koululla sekä kunnan Internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavan laadinnan ajan.  Kirjalliset muistutukset ehdotuksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

11.9.2019
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUSOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.