Yleinen

Asemakaavaluonnoksia ja -ehdotuksia nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

RANTA-ASEMAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE, SYVÄNOJA

MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Syvänojan kylän tilaa Honkaranta RN:o 1:107 koskevan Niklandian matkailukeskuksen ranta-asemakaavan luonnosaineisto. Kaavoitettava alue sijoittuu Oitin taajaman länsipuolelle, nykyisten matkailutoimintojen yhteyteen. Ranta-asemakaavan laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta.

Luonnosaineistot ovat nähtävillä 24.1.-22.2.2018 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internet-sivuilla. Kirjalliset mielipiteet luonnoksesta tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven ympäristölautakunnalle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

ASEMAKAAVAEHDOTUKSET NÄHTÄVILLE, OITTI JA MONNI

MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan

  • Oitin kylän Putkipellon korttelin 104 tontteja 1 ja 2 koskeva ns. Putkipellon asemakaavan muutoksen ehdotus. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 104 tontit 1 ja 2 sekä puistoalue.
  • Erkylän kylän Monnin yleisten rakennusten ja lähiympäristön asemakaavan ehdotus. Asemakaavoitus koskee Hausjärven kunnan Erkylän kylän tilaa RN:o 1:962 sekä osia tiloista RN:ot 1:397, 1:500, 1:720, 1:746, 1:747, 1:867, 1:957, 1:985, 1:990 ja 1:995. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 439 ja 440 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, tie- ja katualueet.

Ehdotusaineistot ovat nähtävillä 24.1.-22.2.2018 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa, Monnin koululla sekä kunnan Internet-sivuilla. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven kunnanhallitukselle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

24.1.2018
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.