Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  22.9.2020 klo 18.00. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla maanantaina 28.9.2020 klo 12.00 alkaen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Arovuori  

Maa-aineslupahakemus, Betoni Center Oy

KUULUTUS ASIA: Betoni Center Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §). KIINTEISTÖT, JOILLA MAA-AINESTEN OTTAMISALUE SIJAITSEE: Hausjärven kunta, Ryttylän kylä, tilat: Rakennussora Hausjärvi 86-414-1-1319, Mäki-Lähteelä 86-414-1-955. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottotoiminta, jolle haetaan vaiheistuksen muutosta ja … Lue lisää

Kuulutus rakennusjärjestyksestä

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYS Ympäristölautakunta on 2.9.2020 § 45 päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 6 §:n mukaisesti mielipiteiden ja lausuntojen saamiseksi. Rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 9.9.-12.10.2020 kunnanvirastolla, kunnan Internet-sivuilla sekä Oitin kirjastossa. Pyydämme toimittamaan mielipiteet 12.10.2020 mennessä rakennusvalvontaan tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@hausjarvi.fi. Lisätiedot rakennustarkastaja Pertti Kähönen puh. 019 758 6860, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi. Katso rakennusjärjestysehdotus täältä. 9.9.2020 HAUSJÄRVEN … Lue lisää

Vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräyskierros Hausjärvellä 17.10.2020

Kiertokapula järjestää vuosittain jokaisen omistajakunnan alueella isomman vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystapahtuman. Keräysaika on jokaisella pisteellä noin 15 minuuttia. Suurista määristä jätteitä on sovittava erikseen soittamalla työnjohtaja Jouni Vallille, puh. 050 406 3330. Jätteitä ei saa tuoda keräyspisteeseen virallisen keräysajan ulkopuolella. Keräystapahtumissa vastaanotetaan vaarallisten jätteiden lisäksi metalliromua. Lisätietoja Kiertokapulan sivuilla. Keräystempauksessa EI vastaanoteta: – asbestia … Lue lisää

Hausjärven Virkkula

Hausjärven Virkkulan rakentaminen alkaa! Valmistumisen tavoiteaikataulu 09/2021. Uusi välimuotoisen tuetun asumisen Virkkulakoti-kerrostalo valmistuu Oitin keskuskustaan lähelle palveluita. Tarjoamme kohteissamme omaehtoista asumista ja eri asteisia tuki- ja hoivapalveluita ”kolmannen iän” saavuttaneille eli yli 55-vuotiaille. Teemme yhteistyötä sekä yksityisten että julkisten hoivaoperaattoreiden kanssa. 33 vuokra-asuntoa sekä asukkaiden ja palveluntuottajien käytössä olevat yhteiset tilat: YKSIÖITÄ, pinta-alat 33,0 – … Lue lisää

Kuulutus maastoliikennelupapäätöksestä, Riihimäen EnduroSeura ry

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 55) myöntänyt Riihimäen EnduroSeura ry:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan enduromoottoripyörillä tapahtuvaan harjoitteluun Hausjärven Puujaan kylässä kiinteistöillä 86-411-2-27 ja 86-411-1-62. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 4.9. – 12.10.2020 välisenä aikana Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) … Lue lisää

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä, Huhtainnummen Sora Oy

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.9.2020 (§ 51) myöntänyt Huhtainnummen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan soran murskaukseen Hausjärven kunnan Erkylän kylään kiinteistölle Huhtainnummi 86-401-1-556. Toiminnalle myönnettiin maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Tämä kuulutus ja … Lue lisää