Hyvä kiertämään! Ilmianna yrityksesi palvelu, yhdistyksen, 3.sektorin toimija tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Hausjärvellä!

Kauppa- ja muut asioinnit • Hausjärven seurakunnan diakoniatyö p.050 591 3761 tai p.050 591 3762. Maksuttomat kauppa-asioinnit. • Palveluneliö p.0400 466 712. Maksuttomat kauppa-asioinnit. • S-Market Oitti, Tammitie 5, 12100 Oitti. Riskiryhmille aukioloaika kaupassa ma-la klo 7-8. • K-Market Saarinen, Ryttyläntie, 12310 Ryttylä. Kotiinkuljetus 7 -10 €. Tilaukset ensisijaisesti sähköpostitse: jarmo.saarinen@k-market.com tai p.050 408 0729. … Lue lisää

Oitin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA OITIN OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLE Hausjärven kunnanhallitus on 21.4.2020 § 73 tehnyt päätöksen Oitin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnasta. Kaava-alue koskee osia kylistä Oitti, Torhola ja Syvänoja. Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oitin taajaman ja sen lähiympäristön maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka. Oitin osayleiskaavaa koskien on MRL 63 §:n mukaisesti laadittu osallistumis- ja … Lue lisää

Kuulutus maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä, Peab Industri Oy

KUULUTUS MAA-AINESLAIN 16 §:N MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.10.2020 (§ 66) myöntänyt Peab Industri Oy:lle maa-aineslain 16 §:n mukaisen luvan poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta. Peab Industri Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven kunnan Lavinnon kylässä tilalla Kalela 86-408-5-55. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.10. – 18.11.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston … Lue lisää

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Peab Industri Oy

  KUULUTUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ  Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.10.2020 (§ 67) tehnyt seuraavan päätöksen: Peab Industri Oy:lle ei myönnetä ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista ympäristöluvan muutosta kallion louhintaan ja murskaukseen Hausjärven kunnan Lavinnon kylässä, tilalla Kalela 86-408-5-55. Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 12.10. – 18.11.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla ja viraston aukioloaikoina Hausjärven kunnanvirastolla, … Lue lisää

Kalliontien ja Savelantien saneeraus, kevyenliikenteenväylien rakentaminen

Hausjärven kunta pyytää tarjouksia Kalliontien ja Savelantien saneerauksesta, kevyenliikenteenväylien ja hulevesiverkoston rakentamisesta kokonaisurakkana. Tarkemmat tiedot: Linkki Hilmaan Tarjoukset liitteinen tulee jättää sähköisesti SokoProhon 29.10.2020 klo 12.00 mennessä. Muutoin kuin SokoProhon jätettyjä tai määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Linkki SokoProhon

Hausjärven lukio siirtyy etäopetukseen

Kanta-Hämeen koronanyrkki suosittaa toisen asteen oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen. Hausjärven lukio siirtyy etäopetukseen 8.10. -18.10.2020 väliseksi ajaksi. Käytännössä varsinaista etäopetusta on viikon 41 torstaina ja perjantaina. Keskiviikko 7.10. on lähiopetusta. Keskiviikon aikana opiskelijoita tiedotetaan käytännön järjestelyistä torstain ja perjantain osalta.   Kanta-Hämeen koronanyrkki tekee arvion jatkosta viikon 42 aikana. Viikon 43 opetusjärjestelyistä tiedotetaan Wilman kautta viikon … Lue lisää

Muutoksia Hausjärven kunnan palveluissa ja asioinnissa

HAUSJÄRVEN KUNTA TIEDOTTAA Koronapandemian kiihtymisvaiheen vuoksi Hausjärven kunnanvirasto on suljettu  7.10 – 1.11.2020. Asiointi ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla tai ajanvarauksella. sähköposti: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi  tai hausjarvi@hausjarvi.fi Kunnan puhelinvaihde p. 019 758 6500 Kunnanviraston palvelupiste Monikko p. 019 758 6505 Mikäli sinulla on tarvetta kunnanviraston asiakastietokoneen käytölle, varaa aika sosiaalitoimistosta p. 050 595 9891 tai 046 923 5843

Hikiän grillikatos

Hikiään Eskon koulun alueelle kuntoportaiden läheisyyteen on valmistunut uusi grillikatos. Katos on kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä. Otathan mukaasi omat polttopuut ja varmista aina, että tuli on sammunut lähtiessäsi. Avotulen teko metsäpalovaaran aikana on kielletty. Hausjärven kunta toivoo, että grillikatos säilytetään siistinä, jotta siellä on kaikkien mukava käydä.