Riihimäen seudun matkailutoimijat verkostoituvat

Riihimäen seudun matkailu -hanke – yhdessä eteenpäin on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Kumppanuusverkosto tapasi tänään ensimmäistä kertaa livenä hankkeen aloittamisen jälkeen koronarajoitusten helpotuttua. Aamukahvitapaamisessa oli mukana yli 30 matkailutoimijan lisäksi Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä ja elinvoimajohtaja Mika Herpiö, Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen ja Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Riihimäen Messut Oy. Konkreettisia toimenpiteitä matkailukohteiden … Lue lisää

Kunnan Poikien konsertti su 21.11. Hausjärven yläasteella

Tervetuloa, iloa ja valoa syksyyn Kunnan Poikien sävelin! Tätä on harvoin tarjolla, Kunnan Pojat esiintyvät harvoin julkisesti kaikelle kansalle. Tähän mennessä tehdyistä 560 esityksestä valtaosa on annettu nimenomaan niissä kohteissa, joissa kuulijat usein jäävät kulttuurista paitsi: palvelutaloissa, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asuntoloissa, kehitysvammaisten toimintakeskuksissa yms. Nyt toivommekin eritoten näiden em. ryhmien omaisten pääsevän kuulemaan Kunnan Poikien … Lue lisää

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman

Kanta-Hämeen maakuntavaltuuston 27.5.2019 hyväksymä Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2040:n aineistoihin voi tutustua Hämeen liiton verkkosivuilla: https://www.hameenliitto.fi/alueidenkaytto-ja-saavutettavuus/aluesuunnittelu/maakuntakaava-2040/ 21.10.2021 Hämeen liitto Liite_1_Kanta-Hämeen_maakuntakaava_2040_on_saanut_lainvoiman    

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen talonmiestyöt ja siivouspalvelut

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan kiinteistöhoidon ja siivouspalveluista liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Hilmassa. Hausjärven kunta tarvitsee kiinteistöhuoltourakoitsijan palveluja. Palvelu pitää sisällään työt, töihin tarvittavat koneet, välineet, työkalut, nostimet, pesuaineet, tarvittavat paperit, päivärahat, ruokarahat, matkat. Kiinteistöihin tarvittavat korjaustarvikkeet hankitaan rautakaupoista Hausjärven kunnan laskuun tai tilataan kunnan varastolle, josta haetaan. Työmäärät ja … Lue lisää

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen ja muut sähkötyöt

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan sähkötöistä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Hausjärven kunta tarvitsee sähköurakoitsijan palveluja. Arvioitu tunti määrä on 0-120 tuntia/vuosi. Palvelu pitää sisällään työt, tarvikkeet (hankinnan), koneet, päivärahat, ruokarahat. Urakoitsija voi laskuttaa työtunnit ja tarvikkeet ja kunnan sisällä tapahtuva ajon. Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa merkinnällä ” Hausjärven kunnan sähkötyöt ” osoitteeseen Hausjärven … Lue lisää

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen ja muut rakennustyöt

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan rakentamistöistä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Hausjärven kunta tarvitsee satunnaisesti rakennusurakoitsijan palveluja. Arvioitu tuntimäärä on 0-120 tuntia/vuosi. Palvelu pitää sisällään seuraavat työt: Kirvesmies, Laatoitus, maalaus ja niihin liittyvät aputyöt, sekä käsityövälineet, piensähkökoneet, päivärahat, ruokarahat. Urakoitsija voi laskuttaa työtunnit ja pientarvikkeet ja kunnan sisällä tapahtuva ajon. Tarvikkeet haetaan rautakaupoista kunnan laskuun … Lue lisää

Tarjouspyyntö: Hausjärven kunnan kiinteistöjen LVI-työt

Hausjärven kunta pyytää tarjousta Hausjärven kunnan kiinteistöjen LVI-töistä liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Hausjärven kunta tarvitsee satunnaisesti LVI-urakoitsijan palveluja. Arvioitu tunti määrä on 0-120 tuntia/vuosi. Palvelu pitää sisällään seuraavat työt: Ilmastointityöt, Lämpöteknilliset työt ja vesiteknilliset työt ja niihin liittyvät aputyöt, sekä käsityövälineet, piensähkökoneet, päivärahat, ruokarahat. Urakoitsija voi tarjota vain esim. yhden osion (esim. IV). Urakoitsija voi … Lue lisää

Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

Asia Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 5 § Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolella. Ympäristösihteeri on tehnyt 20.10.2021 viranhaltijapäätöksen 3/2021 ympäristönsuojelumääräysten 5 §:n mukaisesta jätevesien käsittelyvelvoitteesta pohjavesialueella. Asiakirjojen nähtävillä olo Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 20.10. – 26.11.2021 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä osoitteessa https://hausjarvi.tweb.fi/ktwebscr/vparlist_tweb.htm Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön … Lue lisää

Kuulutus Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä

Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen nähtäville asettaminen Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi kuntaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristölautakunta on kokouksessaan 13.10.2021 (§69) hyväksynyt luonnoksen päivitetyiksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi, joilla on tarkoitus korvata nykyiset 1.2.2014 voimaan tulleet määräykset. Tämä kuulutus ja päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset (luonnos) pidetään yleisesti nähtävillä 20.10. – 19.11.2021 välisen ajan Hausjärven … Lue lisää