Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, varhaiskasvatukseen hakeminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla. Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2020–2021 vuonna 2014 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetus noudattaa samoja … Lue lisää

Ryttylän Aurinkorannan kunnallistekniset suunnitelmat nähtävänä

Ryttylässä Aurinkorannan kunnallistekniset suunnitelmat pidetään julkisesti nähtävinä 24.2.- 13.3.2020 Hausjärven kunnanviraston teknisellä osastolla, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Nähtävillä olevat suunnitelmat käsittävät seuraavat kadut: Sulavantie 0 – 249 Aurinkorannantie 0 – 527 Uimalantie 0 – 166 Uimalankuja 0 – 88 Aurinkokaarre 0 – 221 Aurinkorannan polku 0 – 142 Aurinkorannankuja 0 – 243 Kevyenliikenteenväylät J1 … Lue lisää

Kulttuuri- ja liikuntamatka Oodiin ja Superparkkiin

Hausjärvellä jännätään kumpi kiinnostaa enemmän, keskustakirjasto Oodi vai Vantaan Superpark. Kirjasto ja liikuntatoimi järjestävät yhteisen kulttuuri- ja liikuntamatkan kyseisiin kohteisiin la 21.3. Matkalle lähdetään 9:30 ja auto kiertää Oitin, Hikiän ja Ryttylän kautta. Kuljetus on kaikille osallistujille ilmainen, mutta Superparkkiin menijät ostavat itse omat lippunsa joko etukäteen tai Superparkissa. Oodiin pääsy sen sijaan on maksuton, … Lue lisää

Päätös meluilmoituksesta, Riihimäen Enduroseura ry

KUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Vt. ympäristösihteeri on tehnyt 11.2.2020 viranhaltijapäätöksen Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 22.2.2020 järjestettävää Endurosprint-kilpailua Hausjärven Puujaan alueella. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 12.2. – 20.3.2020 Hausjärven kunnan verkkosivuilla sekä kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla päätös ja sitä koskeva kuulutus Hausjärven kunnan verkkosivuilla 12.2.2020. Tiedoksisaannin … Lue lisää