Päivähoito ja koulutus

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Hausjärven Liikenne on irtisanonut kuljetussopimuksensa Hausjärven kunnan kanssa 1.7.2016. Koulutoimisto on syntyneessä tilanteessa kääntynyt niiden kuljetusyrittäjien puoleen, joilla on voimassa oleva sopimus Hausjärven kunnan koulukuljetuksista 31.7.2017 asti. Sopimuksen irtisanomisen vuoksi ajamatta jäävää liikennettä on vähäisessä määrin pystytty järjestämään seuraavien toimijoiden kanssa: Hyvinkään Tila-autot, Taksi Suvanto ja Si.Ka. taksi. Pääosan irtisanotun sopimuksen kuljetuksista ajaa tulevana lukuvuonna Kajon Oy.

Ventoniemi Oy:n linja-autot (Monnin, Hikiän, Ryttylän ja Mommilan suunnasta) kulkevat saman aikataulun mukaisesti kuin viime lukuvuonna. Uusille koulukuljetusetuun oikeutetuille oppilaille on lähetetty aikataulutiedot kotiin. Muiden kuljetusten osalta liikennöitsijöiltä saatuja aikatauluja kootaan parhaillaan yhteen ja lähetetään huoltajille.  Osalle huoltajista aikataulut ja reitit on jo lähetetty, mutta kuljetustiedot pyritään lähettämään kaikille koulukuljetukseen oikeutettujen lasten huoltajille sähköpostitse tiistaihin 9.8. mennessä.

4.8.2016 Koulutoimisto / osastosihteeri

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2

Kommentit on suljettu.