Esityslistat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 31.10.2017

-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)
314 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
315 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
316 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
317 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
318 HAUSJÄRVEN KUNNAN TULOVEROPROSENTTI JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUONNA 2018
319 KEHYSKUNTIEN LIPPUYHTEISTYÖSOPIMUSTEN UUSIMINEN 1.1.2018 ALKAEN 3 kpl
320 FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN HIKIÄ-ORIMATTILA 400 + 100 KV VOIMAJOHTOA 1 kpl
321 LAUSUNTOPYYNTÖ 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA HIKIÄ-KAPULI 1 kpl
322 OITIN KORTTELIN 110 TONTIN NRO 9 AIESOPIMUS / SIEVITALO OY 1 kpl
323 KUNNAN TAKAUS PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN LAINALLE (KIINTEISTÖ OY MAKROTIEN TAKAUSVELKA)
324 KUNNAN EDUSTAJA RIIHIMÄEN SEUDUN AJOHARJOITTELURATASÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON V. 2018-2021 2 kpl
325 KUNNAN EDUSTAJA ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN KAUDELLE 1.6.2017-31.5.2019
326 OMISTAJAOHJAUS HYRIA KOULUTUS OY:LLE / JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN LÄSNÄOLO-OIKEUS YHTIÖN HALLITUKSEN KOKOUKSISSA
327 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖN (1.1.2018 ALKAEN HYRIA SÄÄTIÖ SR) HALLITUKSEN JÄSENEEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2018-31.12.2021
328 VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN RYTTYLÄN KOULUN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMISTA VARTEN.
329 VALTUUSTOALOITE / PUUTARHURIN PALKKAAMINEN 1 kpl
330 VALTUUSTOALOITE / IKÄIHMISTEN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN TUKEMISEEN 1 kpl
331 KUNNANVALTUUSTON 29.8.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
332 KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA
333 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
334 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
335 KUNNAN TOIMIELINTEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
336 ILMOITUSASIAT

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.