Yleinen

Ympäristösuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 29.6.2018 antamallaan päätöksellä nro 125/2018/1 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.

Ilmoituksen tekijä
Fortum Environmental Construction Oy

Asia
Vesien käsittelyä koskeva koeluonteinen toiminta, Hausjärvi

Sijainti
Hausjärven teollisuusjätekeskus, Kuulojankatu, Hausjärvi

Päätös on nähtävillä valitusaikana 29.6.–30.7.2018 Hausjärven kunnanvirastossa (Keskustie 2-4).
Valitusaikana kunnanvirastolla on sulkuaika.
Tutustuaksesi paperiseen päätökseen, otathan yhteyttä numeroon 019-758 6583/Lilli Salomaa (ei 19.-20.7.)
Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 30.7.2018.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
(PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antaa
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen, puh. 0295 016 397
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.