Ympäristö ja luonto

Ympäristölupahakemus, Hyvinkään seurakunta

KUULUTUS 

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus 

HAKIJA: Hyvinkään seurakunta, PL 29, 05801 HYVINKÄÄ

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hyvinkään seurakunnan krematorio, Rauhannummen hautausmaa, Hikiäntie 1433, Hausjärvi. Kiinteistötunnus 086-401-1-699.

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakemus koskee krematorion toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkastamista. Krematorio on toiminut vuodesta 1974. Vuosittain tuhkataan noin 1200 vainajaa. Arvioitu vuosittainen tuhkausmäärä vuonna 2040 on noin 2000 tuhkausta. Laitos sijaitsee tärkeällä I-luokan pohjavesialueella 0110651 ja on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Ympäristölupahakemus on nähtävillä kuulutusaikana Hausjärven kunnanvirastolla viraston aukioloaikoina ympäristösihteerin työhuoneessa, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen.

Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä myös sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta kuulutusaikana.

MENETTELY: Muistutukset on tehtävä kirjallisena ennen kuulutusajan päättymistä. Ne osoitetaan Hausjärven ympäristölautakunnalle ja toimitetaan osoitteella: Hausjärven kunta, Ympäristölautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään kunnan ilmoitustaululla 1.2.2017 – 2.3.2017.

LISÄTIETOJA: Ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, 019 758 6561

 

Hausjärvellä 31.1.2017
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.