Pöytäkirjat Yleinen Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 3.10.2016

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
82 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
83 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
84 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
85 3 kpl MAA-AINESTUTKIMUKSET JA MAISEMOINNIN HYVÄKSYMINEN/ RUDUS OY, RYTTYLÄ RN:O 1:1168
86 2 kpl MAA-AINESALUEEN LOPPUKATSELMUS JA VAKUUDEN VAPAUTTAMINEN / FESCON OY / KURUN KYLÄ, ESKOLAN TILA 3:66
87 3 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ: EKOKEM-PALVELU OY:N ILMOITUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA, JOKA KOSKEE LENTOTUHKIEN JALOSTUSTOIMINTAA
88 2 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ / BETONI CENTER OY / HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISEKSI
89 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2016
90 3 kpl HIKIÄN ASEMANTIEN LÄNSIPUOLEN ASEMAKAAVAMUUTOS
91 3 kpl TORHOLAN ALIKULKUTIEJÄRJESTELYN JA OITIN KORTTELEIDEN 116, 117A JA 117B ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LAAJENNUS
92 1 kpl VALTUUSTOALOITE EPÄESTEETTISISTÄ JA VAARALLISISTA RAKENNUKSISTA / RATILAINEN TIMO YM.
93 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
94 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
95 TIEDOKSIANTOASIOITA
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.