Pöytäkirjat

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 15.2.2017

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
16 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
17 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
18 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ/MAA-AINESLUPAHAKEMUS/JANAKKALAN KUNTA/VÄHÄ-KIRKKOMÄKI R:NO 1:22
19 1 kpl VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPÄRISTÖLUPAA KOSKEVASTA VALITUKSESTA/ EKOKEM-PALVELU OY / VAARALLISEN JÄTTEEN KAATOPAIKKA
20 3 kpl KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040
21 AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT
22 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
23 TIEDOKSIANTOASIOITA
24 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
25 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ MUOVIJÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNASTA JA ONGELMAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN VIEMÄRIIN JOHDETTAVIA JÄTEVESIÄ KOSKEVAN LUPAMÄÄRÄYK
9998 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.