Ympäristö ja luonto

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 02.10.2017

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
77 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
78 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON LAUSUMA RIIHIMÄEN BIOTEHDAS OY:N YMPÄRISTÖLUVAN SELVENTÄMISHAKEMUKSESTA
79 3 kpl OITIN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
80 4 kpl KUULOJAN ITÄISEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA
81 1 kpl HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021
82 1 kpl VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
83 1 kpl FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN HIKIÄ-ORIMATTILA 400 + 100 KV VOIMAJOHTOA
84 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA HIKIÄ-KAPULI
85 1 kpl MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN HAKEMUS, RIIHIMÄEN ENDUROSEURA RY, KARHI 86-406-5-42 JA 86-406-5-26
86 2 kpl MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / VENTONIEMEN SORA OY / KUKKERINMÄEN SORANOTTOALUE LAVINNOSSA / 086-408-3-47
87 AJANKOHTAISET FORTUM WASTE SOLUTIONS OY:N JA FORTUM ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION OY:N TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT

88 YMPÄRISTÖASIOIDEN, MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSVALVONNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA
89 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
90 TIEDOKSIANTOASIOITA
9998 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.