Yleinen

Vuoden 2017 kuntavaalit Hausjärven kunnassa

Varsinainen vaalipäivä

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.
Äänestysaika varsinaisena äänestyspäivänä on kello 9.00–20.00.
Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen. Alueiden nimet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue 001 Hikiä
    Äänestyspaikka: Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä

Äänestysalue 002 Monni
   Äänestyspaikka: Monnin koulu, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää

  Äänestysalue 003 Oitti
    Äänestyspaikka: Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Äänestysalue 004 Ryttylä
   Äänestyspaikka: Ryttylän koulu (kyläkirjasto), Koulutie 14, 12310 Ryttylä

Äänioikeutetuille jaettavassa väestörekisterikeskuksen laatimassa ilmoituskortissa on merkittynä kunkin äänestäjän oma äänestysalue.

 

Ennakkoäänestys

Kuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjakso on 29.3.–4.4.2017. Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Avoinna   ke­–pe 29.–31.3.2017 klo 9.00–18.00
la 1.4.2017 klo 10.00–14.00
su 2.4.2017 klo 10.00–14.00
ma–ti 3.–4.4.2017 klo 9.00–18.00

Ryttylän koulu (kyläkirjasto), Koulutie 14, 12310 Ryttylä

Avoinna ma–ti 3.–4.4.2017 klo 14.00–18.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan kuntavaaleissa ajanjaksolla 29.3.–4.4.2017. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.3.2017 klo 16.00.Kirjalliset ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta,
Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. (019) 758 6505 tai keskusvaalilautakunnan numeroon (019) 758 6587.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä kunnan palvelupisteestä tai keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai hänen edustajalleen.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on ilmoittautuessaan äänestyspaikassa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilöllisyystodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

 

Lisätietoja vaaleista www.hausjarvi.fi ja www.vaalit.fi

Hausjärvellä 5.3.2017

Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3

Kommentit on suljettu.