Hallinto ja talous Yleinen

Vuoden 2015 Eduskuntavaalit Hausjärven kunnassa

Varsinainen vaalipäivä

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015. Äänestysaika varsinaisena äänestyspäivänä on kello 9.00–20.00. Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen. Alueiden nimet ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

 • Äänestysalue 001 Hikiä
  Äänestyspaikka: Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä
 • Äänestysalue 002 Monni
  Äänestyspaikka: Monnin koulu, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää
 • Äänestysalue 003 Oitti
  Äänestyspaikka: kunnanvirasto, Keskustie 2–4, 12100 Oitti
 • Äänestysalue 004 Ryttylä
  Äänestyspaikka: Ryttylän kylätalo, Kulmatie 14, 12310 Ryttylä

Äänioikeutetuille jaettavassa väestörekisterikeskuksen laatimassa ilmoituskortissa on merkittynä kunkin äänestäjän oma äänestysalue.

Ennakkoäänestys

Eduskuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjakso on 8.–14.4.2015. Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

Kunnanvirasto
Keskustie 2–4, 12100 Oitti

Avoinna

 • ke–pe 8.–10.4.2015 9.00–18.00
 • la 11.4.2015 10.00–14.00
 • Sunnuntaina 12.4.2015 ennakkoäänestyspaikka ei ole auki
 • ma–ti 13.–14.4.2015 9.00–18.00

Ryttylän kylätalo
Kulmatie 14, 12310 Ryttylä
Avoinna: ma–ti 13.–14.4.2015 14.00–18.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan eduskuntavaaleissa ajanjaksolla 8.–14.4.2015.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen kello 16.00. Kirjalliset ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen

Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta
Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 758 6505 tai keskusvaalilautakunnan numeroon 050 401 4141.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä kunnan palvelupisteestä tai keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai hänen edustajalleen.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on ilmoittautuessaan äänestyspaikassa velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilöllisyystodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Hausjärvellä 18.3.2015
Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta

www.vaalit.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.