Päivähoito ja koulutus Varhaiskasvatus

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksikorotuksista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503 / 2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.
Sivistyslautakunta on hyväksynyt indeksikorotuksen muutokset pykälässä 18/12.3.2018.

Päätetyt indeksimuutokset muuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajoja sekä asiakasmaksuja 1.8.2018 alkaen.

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Muita muutoksia ei varhaiskasvatusmaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 alkaen:
Perheen koko Tuloraja euroa/kk             Korkein maksuprosentti
2                     2 102 (aiempi 2050)         10,7
3                     2 713 (aiempi 2646)         10,7
4                     3 080 (aiempi 3003)         10,7
5                     3 447 (aiempi 3361)         10,7
6                     3 813 (aiempi 3718)         10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään tulorajaan 142 euroa (aiemmin 138 euroa) kutakin seuraavaa perheen alaikäistä lasta kohden.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 alkaen enintään 145 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on edelleen 27 euroa.

Uudet asiakaskohtaiset päätökset tehdään 1.8.2018 lukien maaliskuun aikana, mikäli perheen tulotiedot on toimitettu.

Palvelusetelin omavastuuosuudet tarkistetaan kesäkuun aikana 1.8.2018 lukien.

Varhaiskasvatuspäällikkö

Riitta Alho

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.