Julkipanokuulutus meluilmoituspäätöksestä

Ympäristösihteeri on tehnyt 30.6.2017 viranhaltijapäätöksen Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Kansanlähetysopiston alueella (os. Opistotie 1, Ryttylä) 4.-8.8.2017 järjestettävää Nuorten kesä-tapahtumaa. Päätöksen antopäivä on 3.7.2017, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 3.7.-2.8.2017 Hausjärven kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä … Lue lisää

Meluilmoituksia

Ryttylän Koulutien raittisillan paalutus meluilmoitus, MPV-Infrarakenne Vanhojen moottoripyörien näytösajo meluilmoitus, Hyvinkään Moottorikerho ry Nuorten Kesä, Kansanlähetys ry meluilmoitus, Nuorten Kesä, Kansanlähetys ry päätös meluilmoituksesta, Nuorten Kesä

Torholan alikulun asemakaava ja asemakaavan muutos

  OITTI, TORHOLAN ALIKULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAINVOIMAINEN Hausjärven kunnanvaltuuston 25.4.2017 § 31 hyväksymä Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuva ns. Torholan alikulun asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 116, 117A, 117B ja 118 sekä niihin liittyvät rautatie-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja … Lue lisää

Julkipanokuulutus meluilmoituksesta

20.6.2017                                     YL 252/2017 JULKIPANOKUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ  Ympäristösihteeri on tehnyt 20.6.2017 viranhaltijapäätöksen Maitoisten Juhannusseurat 2017 järjestelytoimikunnan (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry) ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Maitoisten leirikeskuksessa (os. Maitoistentie 471) 23.6.–24.6.2017 pidettäviä juhannusseuroja.  Päätöksen antopäivä on 21.6.2017, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 21.6. – 21.7.2017 Hausjärven kunnanvirastossa osoitteessa … Lue lisää

Ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä / maa-aineslupa (Rudus Oy)

ILMOITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 17/0139/2, PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ 5.5.2017, DIAARINUMEROT 01806/16/5404, 01820/16/5404, 01824/16/5199   Asia: Maa-aineslupaa koskevat valitukset Luvan saaja: Rudus Oy Päätös, josta valitetaan: Hausjärven kunnanhallituksen päätös 21.6.2016 § 181, annettu julkipanon jälkeen 2.8.2016 Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan valituksen. Hallinto-oikeus lisää maa-aineslupapäätökseen määräyksen 8a, joka kuuluu seuraavasti: Ennen toiminnan aloittamista Rudus Oy:n on … Lue lisää

Yksityistieavustukset vuodelta 2016

Yksityistielain 95 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2016 toiminnasta tulee toimittaa 28.6.2017 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella: Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Yksityistieavustuksen hakemiseen tarvittavia lomakkeita saa kunnan palvelupisteestä em. osoitteesta tai tilaamalla puhelimitse 019 758 6812 (Aki Ranta). Lomake löytyy myös kunnan kotisivuilta osoitteesta www.hausjarvi.fi. Hausjärvellä 17.5.2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Päätöksiä kaava-asioissa

Hausjärven kunnanvaltuusto on 25.4.2017 § 31 hyväksynyt Hausjärven kunnan Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuvan ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla muodostuu rautatiealuetta ja Vartiomäentien katualuetta sekä asemakaavan muutoksella korttelit 116, 117A, 117B ja 118 sekä niihin liittyvät rautatie-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jalankululle ja polkupyöräilylle … Lue lisää