Oletko 65-vuotta täyttänyt hausjärveläinen?

Hausjärven kunta haluaa tarjota Sinulle maksutta liukuesteet kenkiin. Voit valita joko irrotettavat liukuesteet tai jättää kenkäsi nastoitettavaksi. Nastoituksia ja liukuesteiden jakelua on seuraavasti   Viikko 10 Ma 6.3 klo 10-12 Ryttylän nuorisotilalla (Kulmatie 14, kylätalo) Ti 7.3 klo 10-12 Hikiän nuorisotilalla (Hikiäntie 280, M-kaupan vieressä) Ke 8.3 klo 9-13 Oitin Kierrätyskeskuksen myymälässä (Keskustie 3) To … Lue lisää

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: Valtuutettujen lukumäärä Hausjärven kunnassa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi toimikaudeksi. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta. Ehdokashakemusten toimittaminen Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen (mm. ehdokkaan suostumus, mahdollinen ilmoitus … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, Sako Oy

KUULUTUS  ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus  HAKIJA: Sako Oy (Ilveskatu 2, 11100 Riihimäki) TOIMINTA JA SEN SIJAINTI: Sako Oy:n omistamalle tilalle Laskola (kiinteistötunnus 86-403-5-56) sijoittuva kiväärirata. Alue sijaitsee Hausjärven kunnan alueella kantatien 54 eteläpuolella noin 16 km Riihimäeltä itään. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristölupaa haetaan kivääriradan rakentamista varten. Suurin ampumamatka radalla on 1000m. Radalle on … Lue lisää

Ympäristölupahakemus, Hyvinkään seurakunta

KUULUTUS  ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus  HAKIJA: Hyvinkään seurakunta, PL 29, 05801 HYVINKÄÄ LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hyvinkään seurakunnan krematorio, Rauhannummen hautausmaa, Hikiäntie 1433, Hausjärvi. Kiinteistötunnus 086-401-1-699. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakemus koskee krematorion toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkastamista. Krematorio on toiminut vuodesta 1974. Vuosittain tuhkataan noin 1200 vainajaa. Arvioitu vuosittainen tuhkausmäärä vuonna 2040 on … Lue lisää

Ilmoitus työmaatien siirtämisestä, Turkhauta

ILMOITUS OLEMASSAOLEVAN MAA-AINESLUVAN TYÖMAATIEN SIIRTÄMISESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.1.2017 myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle luvan työmaatien siirtämiseen Hausjärven Turkhaudan kylässä kiinteistöllä 086-419-2-107. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskiijelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä … Lue lisää

Asemakaava ja asekaavan muutos, ns. Torholan alikulku

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ  MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuvan ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Asemakaavalla muodostuu rautatiealuetta ja Vartiomäentien katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oitin taajaman korttelit 116, 117A, 117B ja 118 sekä niihin … Lue lisää

Kaava-alueen laajentaminen ja kaavaluonnokset nähtävillä

Hausjärven kunnanhallitus on 20.9.2016 § 262 tehnyt päätöksen laajentaa Oitin taajaman kortteleissa 116, 117A ja 117B vireillä olevaa ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen aluetta käsittämään kaava-alueeseen rajoittuvalta osalta Kaaritien, Keskustien ja Vartiomäentien sekä rautatien aluetta. MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin … Lue lisää

Ilmoitus maa-ainesluvan myöntämisestä

  Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.9.2016 myöntänyt Betoni Center Oy:lle luvan maa-ainesluvan vaiheistuksen muuttamiseen Hausjärven Ryttylän kylässä, Mäki-Lähteelän tilalla RN:o 1:955. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä on … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

  Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt 7.9.2016 § 74 seuraavan ympäristölupapäätöksen: ympäristönsuojelulain mukainen päätös, joka koskee Rudus Oy:n Hausjärven kunnan Kurun kylän kiinteistöllä Sarvinummi RN:o 086—407-3-56 sijaitsevan siirrettävän kivenmurskaamon toimintaa. Ympäristölupapäätös sisältää YSL 199 §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaan toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Päätöksen antopäivä on 12.9.2016, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. … Lue lisää