Ilmoitus maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan myöntämisestä

  Ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.10.2017 § 86 myöntänyt Ventoniemen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Hausjärven kunnan Lavinnon kylään tilalle Sarvela RN:o 3:47 (086-408-3-47). Toiminnalle ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta eikä ympäristönsuojelulain 199 … Lue lisää

Asemakaavaluonnokset nähtävillä, Oitti ja Kuuloja

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA ASEMAKAAVALUONNOKSET NÄHTÄVILLÄ, OITTI JA KUULOJA  MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan: – Oitin kylän korttelin 104 tontteja 1 ja 2 koskeva ns. Putkipellon asemakaavan muutoksen luonnos. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia   rakentumattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön, mahdollistaen palveluasuminen sekä siihen liittyvät ja muut lähipalvelut. – osia Lavinnon … Lue lisää

Ilmoitus maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan myöntämisestä

YL 163/2017 ILMOITUS MAA-AINESTEN OTTOLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMISESTÄ     Ympäristölautakunta on kokouksessaan 2.10.2017 § 86 myöntänyt Ventoniemen Sora Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Hausjärven kunnan Lavinnon kylään tilalle Sarvela RN:o 3:47 (086-408-3-47). Toiminnalle ei myönnetä maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta … Lue lisää

Julkipanokuulutus meluilmoituspäätöksestä (maalaismarkkinat)

JULKIPANOKUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ (YL 411/2017)   Ympäristösihteeri on tehnyt 11.9.2017 §6 viranhaltijapäätöksen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Oitissa lauantaina 16.9.2017 järjestettäviä Yhdessä Enemmän-maalaismarkkinoita. Päätöksen antopäivä on 13.9.2017, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 13.9. – 13.10.2017 Hausjärven kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan … Lue lisää

Kuulutus meluilmoituksesta, maalaismarkkinoiden tanssit 16.9.2017, Oitti

25.8.2017                                    YL  411/2017    KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA  Hausjärven kunta on jättänyt käsiteltäväksi meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven Oitissa Naskelan Navetalla (os. Keskustie 18) järjestettäviä Maalaismarkkinoiden tansseja lauantaina 16.9.2017 klo 17.00 – 24.00. Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa 28.8. – 8.9.2017 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Ne, joiden etua tai oikeutta asia … Lue lisää

Asemakaavan muutos vireille, Oitti Keskustien länsipuoli

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA Hausjärven kunnanhallitus on 9.5.2017 § 147 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laadinnasta Oitin taajamaan Keskustien länsipuoleiselle alueelle, rajautuen pohjoisessa Karjapellontiehen ja Kaaritiehen, idässä Keskustiehen, etelässä Oitintiehen sekä lännessä rautatiehen. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 101–107, 110, 112-115, 119 ja 121 sekä niihin liittyviä rautatie-, puisto-, katu- ja torialueita sekä yleisen tien aluetta, yleisiä pysäköintialueita, … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä, Sako Oy:n ampumarata

dnro 67/2017  JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 7.6.2017 §52 seuraavan päätöksen: Sako Oy:n hakemaa ympäristönsuojelulain mukaista päätöstä ampumaradalle kiinteistölle 86-403-5-56 ei myönnetä. Päätöksen antopäivä on 2.8.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 2.8. – 1.9.2017 välisenä aikana. Muutosta päätökseen … Lue lisää