Monnin yleisten alueiden ja Oitin Putkipellon asemakaava ja asemakaavan muutos lainvoimainen

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA Hausjärven kunnanvaltuuston 13.3.2018 §15 hyväksymä Monnin yleisten rakennusten ja lähiympäristön asemakaava on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 439 ja 440 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet. Hausjärven kunnanvaltuuston 13.3.2018 §16 hyväksymä Oitin korttelin 104 ns.Putkipellon asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 104 tontit 1 ja 2. VANHOJEN KAAVOITUSHANKKEIDEN LOPETTAMINEN … Lue lisää

Yksityistieavustukset vuodelta 2017

Yksityistielain 95 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2017 toiminnasta tulee toimittaa 29.6.2018 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettuna osoitteella: Keskustie 2- 4, 12100 Oitti. Yksityistieavustuksen hakemiseen tarvittavia lomakkeita saa kunnan palvelupisteestä em. osoitteesta tai tilaamalla puhelimitse 019 758 6812 (Aki Ranta). Lomake:   tieavutushakemus vuodelle 2017 Hausjärvellä 9.5.2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Meluilmoituksia

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA   Hyvinkään Moottorikerho ry on jättänyt Hausjärven kuntaan meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven kunnan Erkylänlukot-alueella 25.8. – 26.8.2018 järjestettävää Vanhojen Moottoripyörien näytösajoa. Tapahtuma-aika on lauantaina 25.8. klo 11.00 – 18.00 ja sunnuntaina 26.8. klo 10.00 – 18.00. Tapahtumaan osallistuu 90-120 kpl moottoripyöriä ja mopoja. Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa ympäristösihteerin työhuoneessa 24.4. – 9.5.2018 välisenä … Lue lisää

Hausjärven ympäristölautakunta: julkipanokuulutus

KUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.4.2018 päättänyt olla myöntämättä Niemisen Sora Oy:lle maa-aineslupaa Torholan kylän kiinteistöille Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-68 ja Hiekkavuori 86-418-2-115. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä … Lue lisää

Hausjärven kunta etsii tukihenkilöitä lapsiperheille ja aikuissosiaalityön palveluihin

Tukihenkilöksi voi ryhtyä kuka tahansa luotettava aikuinen, joka on valmis antamaan aikaansa ja tukea yksittäiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle. Tukihenkilö on kuuntelija, keskustelukumppani ja aikuinen, jonka kanssa voi tehdä ja toimia, harrastaa yhdessä ja jakaa asioita. Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena voi olla esim. kaverina toimiminen, mielekkään vapaa-ajan harrasteen löytäminen, asioinneissa auttaminen tai muu arjen … Lue lisää