Julkipanokuulutus meluilmoituspäätöksestä

  Ympäristösihteeri on tehnyt 8.1.2018 viranhaltijapäätöksen Riihimäen Enduroseura ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 13.1.2018 järjestettävää Endurosprint-kilpailua Hausjärven Puujaan alueella.  Päätöksen antopäivä on 9.1.2018, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 9.1. – 8.2.2018 Hausjärven kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää … Lue lisää

Hausjärven kunta etsii tukihenkilöitä vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille

  Tukihenkilöksi voi ryhtyä kuka tahansa luotettava aikuinen, joka on valmis antamaan aikaansa ja tukea yksittäiselle vammaiselle tai kehitysvammaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle. Tukihenkilö on kuuntelija, keskustelukumppani ja aikuinen, jonka kanssa voi tehdä, toimia ja harrastaa yhdessä. Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on mm. edistää mielekkään vapaa-ajan vieton löytymistä. Tukihenkilötoiminnasta tehdään sopimus asiakkaan, tukihenkilön ja … Lue lisää

Ratasuunnitelma Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe2, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 2. Rataosa on valtaväyläverkkoa, joka on keskeisen verkon osa. Laadittava ratasuunnitelma on osa Pasila-Riihimäki rataosan välityskyvyn nostamisesta. Rataosa on vilkasliikenteinen sekä henkilö- että tavaraliikenteen rata. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä, että häiriösietokykyä, jotta edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranisivat. Hanke täydentää Pasila-Riihimäki-rataosuuden välityskyvyn … Lue lisää

Vuoden 2018 presidentinvaalit Hausjärven kunnassa

  Varsinainen vaalipäivä Presidentinvaalin varsinainen vaalipäivän on ensimmäisessä vaalissa sunnuntai 28.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa sunnuntai 11.2.2018. Äänestysaika on varsinaisina vaalipäivinä klo 9.00–20.00. Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat:   Äänestysalue 001 Hikiä Äänestysalue 002 Monni Äänestysalue 003 Oitti Äänestysalue 004 Ryttylä   Posti jakaa äänioikeutetuille väestörekisterikeskuksen ilmoituksen, johon on merkitty … Lue lisää