Lastentarhaopettajan työsuhde

Hausjärven kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan 22.9.2017 klo 12 mennessä haettavaksi lastentarhanopettajan vakituinen työsuhde 1.11.2017 lukien. Työsuhteen tämän hetkinen sijoituspaikka on Kirkonkylän päiväkoti.Päiväkoti on 4-ryhmäinen ympärivuorokautista hoitoa antava yksikkö keskellä kaunista maalaismaisemaa. Lastentarhanopettajat tekevät kunnassamme pääsääntöisesti päivätyötä. Pätevyysvaatimukset määräytyvät kelpoisuuslain 272/2005 mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hausjärven kunta on savuton työyhteisö. Valitun … Lue lisää

Erityislastentarhaopettajan työsuhde

Hausjärven kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan 29.9.2017 klo 12 mennessä haettavaksi  ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN  työsuhde 1.11.2017 lukien.   Tule Hausjärven varhaiskasvatukseen kehittämään kanssamme erityisvarhaiskasvatusta ja luomaan toiminnalle uuden varhaiskasvatuslain mukaiset raamit.  Toimit konsultoivana erityislastentarhanopettajana varhaiskasvatuksen kentällä. Esimiehenäsi toimii varhaiskasvatuspäällikkö ja lähimpinä työtovereinasi varhaiskasvatuksen muu henkilöstö. Kelpoisuusehdot määräytyvät kelpoisuuslain 272/2005 mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan tai sopimuksen mukaan, voit esittää … Lue lisää

Sosiaaliohjaajan työsuhde

Hausjärven kunnan perusturvalautakunta julistaa haettavaksi SOSIAALIOHJAAJAN TYÖSUHTEEN Sosiaaliohjaaja työskentelee lastensuojelun tiimissä. Työ on pääosin lastensuojelun perhetyötä sekä osallistumista lastensuojelutarpeen selvitystyöhön työparina. Toivomme hakijalta kokemusta lastensuojelutyöstä, osaamista lapsen kuulemisessa, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työhön sisältyy tarpeen mukaan myös ilta- ja lauantaityötä. Oma auto on työssä välttämätön. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain … Lue lisää

Hallintosuunnittelijan työsuhde

Hausjärvi on noin 8 600 asukkaan maaseutumainen, monitaajamainen kunta Kanta-Hämeessä rautateiden varsilla. Kuulumme Hyvinkää-Riihimäen talousalueeseen ja metropolialueen vaikutuspiiriin. Meille on hyvät liikenneyhteydet Lahdesta, Hämeenlinnasta ja Helsingistä. Hausjärven kunnan palveluksessa työskentelee lähes 400 eri alojen ammattilaista. Hausjärven kunta hakee vakinaiseen työsuhteeseen Hallintosuunnittelijaa Organisaatiomme muuttuessa olemme perustaneet kunnan keskushallintoon uuden hallintosuunnittelijan tehtävän, jota täytämme nyt ensimmäistä kertaa. … Lue lisää

Sivistysjohtajan virka

  Hausjärvi on noin 8 700 asukkaan maaseutumainen, monitaajamainen kunta Hyvinkään-Riihimäen talousalueella ja Kanta-Hämeen maakunnassa. Haemme palvelukseemme Sivistysjohtajaa   Hausjärven kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa oleva sivistysjohtajan virka 1.3.2018 alkaen. Virka täytetään määräaikaisena nykyisen viranhaltijan sijaisuutena jo 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimialaan kuuluvat kasvatus- ja sivistyspalveluiden hallinto ja kehittäminen, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, varhaiskasvatus … Lue lisää

Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä yläasteella

Hausjärvi on vajaan 9000 asukkaan kehittyvä kunta Hyvinkään-Riihimäen talousalueella. Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä Hausjärven yläasteella ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Lisätietoja antaa rehtori Joonas Riihimäki puh. 019 758 6720.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi). … Lue lisää

Opettajien määräaikaisia tehtäviä yläasteella

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi seuraavat määräaikaiset tehtävät Hausjärven yläasteella: Erityisluokanopettajan tehtävä, pienluokka ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Äidinkielen ja historian lehtorin viransijaisuus ajalle 8.8.2017-31.12.2017 Opinto-ohjaajan viransijaisuus ajalle 7.8.2017-14.4.2018. Tehtävä sisältää peruskoulun ja lukion opinto-ohjausta. Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Matemaattisten aineiden tuntiopettaja opetettavat aineet matematiikka, fysiikka, kemia ja atk ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Tekstiilityön ja kotitalouden tuntiopettajan tehtävä. … Lue lisää

Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan virat

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi 1.8.2017 alkaen toistaiseksi seuraavat virat: Luokanopettajan virat nro 0005 ja 0013 sekä erityisluokanopettajan virka nro 0059 sijoituspaikkana Eskon koulu. Luokanopettajan tehtävään nro 0005 tulee kuulumaan ruotsin kielen opetusta. Lisätietoja antaa rehtori Hannu Tuure puh. 019-7586743. Luokanopettajan virat nro 0009 ja nro 0012 sijoituspaikkana Monnin koulu. Lisätietoja antaa rehtori Ari Mäkinen puh. 019-7586754. Luokanopettaja … Lue lisää