Sivistysjohtajan virka

  Hausjärvi on noin 8 700 asukkaan maaseutumainen, monitaajamainen kunta Hyvinkään-Riihimäen talousalueella ja Kanta-Hämeen maakunnassa. Haemme palvelukseemme Sivistysjohtajaa   Hausjärven kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa oleva sivistysjohtajan virka 1.3.2018 alkaen. Virka täytetään määräaikaisena nykyisen viranhaltijan sijaisuutena jo 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimialaan kuuluvat kasvatus- ja sivistyspalveluiden hallinto ja kehittäminen, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, varhaiskasvatus … Lue lisää

Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä yläasteella

Hausjärvi on vajaan 9000 asukkaan kehittyvä kunta Hyvinkään-Riihimäen talousalueella. Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä Hausjärven yläasteella ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Lisätietoja antaa rehtori Joonas Riihimäki puh. 019 758 6720.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi). … Lue lisää

Lastentarhaopettajan työsuhde

  Hausjärven kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan 22.6.2017 klo 12 mennessä haettavaksi lastentarhanopettajan vakituinen työsuhde 1.8.2017 lukien. Työsuhteen tämän hetkinen sijoituspaikka on Ryttylän päiväkodissa. Päiväkoti on 4-ryhmäinen iltahoitoa hoitoa antava yksikkö keskellä vireää kyläyhteisöä. Lastentarhanopettajat tekevät kunnassamme pääsääntöisesti päivätyötä. Pätevyysvaatimukset määräytyvät kelpoisuuslain 272/2005 mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hausjärven kunta on savuton … Lue lisää

Lastentarhaopettajan työsuhde (2 kpl)

  Hausjärven kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan 22.6.2017 klo 12 mennessä haettavaksi kaksi lastentarhanopettajan vakituista työsuhdetta 1.8.2017 lukien. Työsuhteiden tämän hetkiset sijoituspaikat ovat Kirkonkylän päiväkodissa. Päiväkoti 4-ryhmäinen ympärivuorokautista hoitoa antava yksikkö keskellä kaunista maalaismaisemaa. Lastentarhanopettajat tekevät kunnassamme pääsääntöisesti päivätyötä. Pätevyysvaatimukset määräytyvät kelpoisuuslain 272/2005 mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hausjärven kunta on savuton … Lue lisää

Sosiaaliohjaaja

Hausjärvi on noin 8600 asukkaan kunta hyvien yhteyksien varrella. Matkaa Riihimäelle on 20 km, Lahteen 45 km, Hyvinkäälle 26 km ja Hämeenlinnaan 50 km.   Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi sosiaaliohjaajan viransijaisuuden ajalle 17.8.2017 – 31.05.2018.   Etsimme sosiaaliohjaajaa pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden aktivointiin sekä ryhmien vetämiseen. Työpiste sijaitsee sosiaalitoimistossa.   Tehtävän hoitaminen edellyttää kokemusta … Lue lisää

Sosiaaliohjaaja avainasiakasohjaajaksi aikuissosiaalityöhön

  Hausjärvi on noin 8600 asukkaan kunta hyvien yhteyksien varrella. Matkaa Riihimäelle on 20 km, Lahteen 45 km, Hyvinkäälle 26 km ja Hämeenlinnaan 50 km. Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi avainasiakasohjaajan viransijaisuuden ajalle 01.08.2017 – 30.06.2018. Haemme sosiaaliohjaajaa avainasiakasohjaajaksi aikuissosiaalityöhön. Työpiste sijaitsee sosiaalitoimistossa. Tehtävä edellyttää vahvaa työkokemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme kokemusta mielenterveysasiakkaiden … Lue lisää

Vanhuspalveluvastaavan virka

Hausjärvi on noin 8700 asukkaan vireä kunta hyvien kulkuyhteyksien varrella. Meiltä on matkaa Riihimäelle n.20 km, Lahteen n. 45 km, Hyvinkäälle n. 26 km ja Hämeenlinnaan n. 50 km. Pienessä kunnassa on mukava työskennellä!   Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 22.6.2017 klo 12.00 mennessä   vanhuspalveluvastaavan vakituisen virkasuhteen Hausjärven vanhustenhuoltoon.   Vanhuspalveluvastaavan tehtävänä on vastata asumispalvelupäätösten … Lue lisää

Lähihoitajan vakituinen työsuhde

Hausjärvi on noin 8700 asukkaan vireä kunta hyvien kulkuyhteyksien varrella. Meiltä on matkaa Riihimäelle n.20 km, Lahteen n. 45 km, Hyvinkäälle n. 26 km ja Hämeenlinnaan n. 50 km. Pienessä kunnassa on mukava työskennellä!   Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 22.6.2017 klo 12.00 mennessä   lähihoitajan vakituisen työsuhteen Hausjärven vanhustenhuoltoon (kotihoito).   Hakijailta toivotaan kokemusta vanhusten … Lue lisää

Opettajien määräaikaisia tehtäviä yläasteella

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi seuraavat määräaikaiset tehtävät Hausjärven yläasteella: Erityisluokanopettajan tehtävä, pienluokka ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Äidinkielen ja historian lehtorin viransijaisuus ajalle 8.8.2017-31.12.2017 Opinto-ohjaajan viransijaisuus ajalle 7.8.2017-14.4.2018. Tehtävä sisältää peruskoulun ja lukion opinto-ohjausta. Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Matemaattisten aineiden tuntiopettaja opetettavat aineet matematiikka, fysiikka, kemia ja atk ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Tekstiilityön ja kotitalouden tuntiopettajan tehtävä. … Lue lisää

Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan virat

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi 1.8.2017 alkaen toistaiseksi seuraavat virat: Luokanopettajan virat nro 0005 ja 0013 sekä erityisluokanopettajan virka nro 0059 sijoituspaikkana Eskon koulu. Luokanopettajan tehtävään nro 0005 tulee kuulumaan ruotsin kielen opetusta. Lisätietoja antaa rehtori Hannu Tuure puh. 019-7586743. Luokanopettajan virat nro 0009 ja nro 0012 sijoituspaikkana Monnin koulu. Lisätietoja antaa rehtori Ari Mäkinen puh. 019-7586754. Luokanopettaja … Lue lisää