Matemaattisten aineiden tuntiopettaja

Hausjärven kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi Matemaattisten aineiden tuntiopettajan tehtävä 4.12.2017 – 2.6.2018  Hausjärven yläasteella. Opetettavia aineita ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Lisätietoja antaa rehtori Joonas Riihimäki puh. 019 758 6720. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi … Lue lisää

Esiluokanopettajan sijaisuus

Hausjärven kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi Esiluokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus 8.1.2018 – 2.6.2018  Oitin koululla Vuorotteluvapaan sijaiseksi valittavalta edellytetään vähintään 90 kalenteripäivän työttömyyttä. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamisesta edeltäneen 14 kuukauden ajalta. Kyseinen 90 kalenteripäivän työttömyysehto ei kuitenkaan koske alla 25-vuotiaita tai yli 55-vuotiaita työttömiä työnhakijoita tai alle 30-vuotiaita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään … Lue lisää

Lähihoitajien sijaisuuksia

Haemme Hausjärven kunnan vanhusten asumispalveluyksikköön Koivumäkeen kahta lähihoitajan sijaista. Toinen sijaisuus on ajalle 1.12.2017-23.10.2018 vanhempainvapaan sijaisuus ja toinen ajalle 1.1.-31.12.2018 vuosilomien sijaisuus. Korostamme työssä asiakaslähtöisyyttä, kuntouttavaa työotetta ja pyrimme tarjoamaan vanhuksille asumispalveluissa hyvän arjen ja elämän. Työ on 3-vuorotyötä. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Toivomme, että jätät hakemuksen ensisijaisesti Kuntarekry-järjestelmässä: http://www.kuntarekry.fi. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään … Lue lisää

Erityisopettajan sijaisuus

Hausjärven kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi Erityisopettajan (kehitysvammaluokka) äitiysloman sijaisuus 11.12.2017 – 2.6.2018 Eskon koululla Lisätietoja antaa rehtori Hannu Tuure puh. 050 381 2420. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi). Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: … Lue lisää

Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä yläasteella

Hausjärvi on vajaan 9000 asukkaan kehittyvä kunta Hyvinkään-Riihimäen talousalueella. Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä Hausjärven yläasteella ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Lisätietoja antaa rehtori Joonas Riihimäki puh. 019 758 6720.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi). … Lue lisää

Opettajien määräaikaisia tehtäviä yläasteella

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi seuraavat määräaikaiset tehtävät Hausjärven yläasteella: Erityisluokanopettajan tehtävä, pienluokka ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Äidinkielen ja historian lehtorin viransijaisuus ajalle 8.8.2017-31.12.2017 Opinto-ohjaajan viransijaisuus ajalle 7.8.2017-14.4.2018. Tehtävä sisältää peruskoulun ja lukion opinto-ohjausta. Englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan tehtävä ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Matemaattisten aineiden tuntiopettaja opetettavat aineet matematiikka, fysiikka, kemia ja atk ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Tekstiilityön ja kotitalouden tuntiopettajan tehtävä. … Lue lisää

Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan virat

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi 1.8.2017 alkaen toistaiseksi seuraavat virat: Luokanopettajan virat nro 0005 ja 0013 sekä erityisluokanopettajan virka nro 0059 sijoituspaikkana Eskon koulu. Luokanopettajan tehtävään nro 0005 tulee kuulumaan ruotsin kielen opetusta. Lisätietoja antaa rehtori Hannu Tuure puh. 019-7586743. Luokanopettajan virat nro 0009 ja nro 0012 sijoituspaikkana Monnin koulu. Lisätietoja antaa rehtori Ari Mäkinen puh. 019-7586754. Luokanopettaja … Lue lisää