Hallintopäällikkö

Hausjärven kunta hakee hallintopäällikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 3.9.2018 alkaen. Toimi voidaan ottaa vastaan myös erikseen sovittavana aikana. Kunnan organisaatiossa hallintopäällikkö sijoittuu kunnanjohtajan vastuulla olevaan elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskukseen. Hallintopäällikön vastuualueena on kunnan yleishallinto mukaan lukien asiakirjahallinto ja sen kehittäminen sekä keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen. Hallintopäällikön keskeisenä tehtävänä on avustaa ja toimia yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä … Lue lisää

Matemaattisten aineiden opettaja

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi Matemaattisen aineiden opettajan tehtävä ajalle 1.8.2018-1.6.2019 Hausjärven yläasteella. Opetettavia aineita ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Lisätietoja antaa va. rehtori Maija Metsola puh. 019 758 6720.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi). Mahdolliset … Lue lisää

Sosiaaliohjaaja

SOSIAALIOHJAAJA VAKITUISEN TYÖSUHTEEN   Sosiaaliohjaaja työskentelee lastensuojelun tiimissä. Työ on pääosin lastensuojelun perhetyötä sekä osallistumista lastensuojelutarpeen selvitystyöhön työparina. Toivomme hakijalta kokemusta lastensuojelutyöstä, osaamista lapsen kuulemisessa, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työhön sisältyy myös on iltatyötä. Oma auto on työssä välttämätön. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys (sosionomi AMK, sosiaalikasvattaja … Lue lisää