Jo 15 vuotta: Oitin Markkinat 4.8.2018. klo 10-15

Perinnemarkkinoista se alkoi ja perinteeksi muodostui. Oitin markkinat jatkavat tätä markkinaperinnettä, joka oli jo 1950-luvulla vuosittainen tapahtuma Oitissa. Tapahtumassa pitää olla mukana jotakin vanhaa, uutta ja jotakin juhlistamisenkin arvoista. Hausjärven kunnan 150 v. juhlavuonna on haluttu tuoda esiin vanhat ajoneuvot, joissa on nähtävillä historian havinaa eri vuosikymmeniltä. Uutta on ajoneuvojen joukossa paikalla oleva helikopteri, joka … Lue lisää

Maa-aineslupa, Niemisen Sora Oy, Torholan kylä

KUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.4.2018 päättänyt olla myöntämättä Niemisen Sora Oy:lle maa-aineslupaa Torholan kylän kiinteistöille Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-68 ja Hiekkavuori 86-418-2-115. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä … Lue lisää

Maa-aineslupahakemus, Turkhauta, Hämeen Kuljetus Oy

KUULUTUS ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.  … Lue lisää

Julkipanokuulutus, maa-aineslupapäätös, Niemisen Sora Oy

  JULKIPANOKUULUTUS Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 11.4.2018 §40 seuraavan päätöksen: maa-aineslain mukainen kielteinen päätös, joka koskee Niemisen Sora Oy:n maa-aineslupahakemusta kiinteistöillä Santamäki 86-418-2-73, Sorarinne 86-418-2-39, Soramäki 86-418-2-59, Pohjanrinne 86-418-2-68 ja Hiekkavuori 86-418-2-115 Päätöksen antopäivä on 1.8.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, … Lue lisää

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä, Ahjolan ampumarata

  Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.6.2018 §48 seuraavan päätöksen. Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistykselle myönnettiin ympäristölupa Ahjolan ampumaradalle kiinteistölle 86-406-3-27 vastoin esittelijän päätösehdotusta. Päätöksen antopäivä on 1.8.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 1.8. – 31.8.2018 välisenä aikana. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, … Lue lisää

Hausjärvi jakaa uimalippuja ikäihmisille

Hausjärven kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja erilaisten juhlatapahtumien lisäksi kunta on päättänyt tukea ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia. Viime syksynä sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen, missä se esitti uimalippujen hankintaa ikäihmisille. Aloite on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimalippujen haku alkaa 30.7. ja päättyy 17.8. Haku tapahtuu ensisijaisesti nettilinkin https://link.webropolsurveys.com/S/F2023E2BD4419E92 kautta. Paperisia lomakkeita on saatavilla myös kunnanvirastolta … Lue lisää

Lasten liikuntakerhot Hausjärvellä palaavat kesätauolta

Liikuntatoimen järjestämät liikuntakerhot jatkuvat taas heinäkuun lopulla ja kestävät elokuun alkupuolelle saakka. Toimintaa järjestetään Hikiän, Oitin ja Ryttylän urheilukentillä heinäkuun 23. päivästä alkaen elokuun 3. päivään saakka. Kaikkiin kerhoihin mahtuu vielä, vaikka ei olisi ollutkaan mukana kesäkuun aikana. Liikuntakerhoja pidetään maanantaista perjantaihin klo 10.00-11.45 ja palloilukerhoja 12.15-14.00. Kerhot on tarkoitettu alakouluikäisille ja osallistumismaksuna peritään 15 … Lue lisää

Hellekeleille leppoisaa tekemistä

”Ei oo mitään tekemistä. On niin kuumakin.” Ei hätää, ota haltuun Hausjärven kirjaston sähköiset palvelut vaikka pihakeinussasi! Tarjolla e-kirjoja, lehtiä, musiikkia! Palvelut löydät Hausjärven kirjaston sivuilta >> Käytössäsi seuraavat palvelut: Library PressReader Naxos-musiikkipalvelut Ratamo-kirjastojen e-kirjapalvelu Rockway – Musiikin verkkokurssit Sanakirjapalvelu RedFox

Kansalaisopiston palautekyselyn tulokset

Hausjärven kansalaisopisto lähetti toukokuun lopussa sähköpostitse kaikille koko lukuvuoden kursseilla opiskelleille linkin palautekyselyyn. Vastauksia tuli reilun kuukauden aikana 147 kpl ja tulokset ovat opiston näkökulmasta positiivista luettavaa. Kansalaisopistossa on ollut muutaman vuoden ajan käynnissä muutoksen tuulet, kun henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta eläkkeelle jäämisten ja muiden syiden vuoksi. Tämä ei onneksi ole vaikuttanut negatiivisesti asiakaspalautteeseen. Lukuvuoden … Lue lisää

Hausjärven kunnan asfaltointityöt

Asfaltointityöt ovat Hausjärvellä alkaneet Ryttylän Korvenahon alueella Ainontiellä, jatkuen Ryttylän muihin päällystyskohteisiin. Pahoittelemme työstä aiheutuva haittaa ja tiedotamme työn etenemisestä. Kesän aikana tullaan asfaltointitöitä tekemään, Ryttylä Ainontie,                      tehdään tällä hetkellä Ainontien kevyenliikenteen väylä,           tehdään myöhemmin syksyllä   Vanha Kylätie  väliltä Punkanjoki – Tiilitehtantie (verkotetaan) Laihotie Puistotie (verkotetaan) Kylätie (verkotetaan) Oitti Kisällintie välille Oitintie – rautatie aseman … Lue lisää