Asuminen ja rakentaminen Avoimet hankinnat Hankinnat Liikenne ja kadut Ryttylä Ryttylän koulu Tekniset palvelut Terveydenhuolto Vanhempainyhdistys Varhaiskasvatus Yleinen

Ryttylän Koulutien kevyenliikenteen sillan rakennusurakka

Hausjärven kunta on uusimassa Ryttylässä koulun lähistöllä olevaa siltaa. Urakassa vanha silta puretaan ja rakennetaan uusi betoninen silta samalle paikalle.

Hausjärven kunta pyytää urakka tarjousta oheisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kyseisen sillan uusimisesta.

Tarjousasiakirjat 20.4.2017

Koulutien_silta_Urakkatarjouspyyntö, korvattu lisäkirjeellä

Koulutien_silta_Urakkaohjelma, korvattu lisäkirjeellä

Koulutien_silta_Urakkatarjouslomake

Koulutien_silta_Muutos_ja_yksikköhintaluettelo

Koulutien_silta_Turvallisuusasiakirja, korvattu lisäkirjeellä

00 sisällysluettelo

01 silta-aukkolaskelmat

02 perustamistapaesitys

03 Kustannus arvio ei kuulu tarjousasiakirjoihin

04 suunnitelmakartta ja pituusleikkaus

05_määräluettelo

06_rakennussuunnitelmaselostus

07 laatuvaatimukset

08_yleispiirustus

09 alusrakenteen mitta ja raudoituspiirustus

10 päällysrakenteen mitttapiirustus

11 päällysrakenteen raudoituspiirustus1

12 päällysrakenteen raudoituspiirustus2

13 päällysrakenteen raudoitusluettelo RL

14 alusrakenteen raudoitusluettelo RL

15 tyyppipiirrustukset

Lisäkirje 1, Ryttylän Koulutien silta

Koulutien_silta_Urakkatarjouspyyntö, korjattu 23.4.2017

Koulutien_silta_Urakkaohjelma, korjattu 23.4.2017

Koulutien_silta_Turvallisuusasiakirja, korjattu 23.4.2017

Oheismateriaalina

Koulutien silta

Nykyiset vesi ja viemäri, Koulutien silta

 

Paavo Vuori

Hausjärven kunta

tekninen johtaja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.