Ryttylän koulu Vanhempainyhdistys

Ryttylän koulun vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016-2017

RYTTYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY
________________________________________________________________________________
TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2016 – 31.8.2017
Yleistä
Yhdistys jatkaa sääntömääräistä toimintaansa tukeakseen oppilaiden koulutyötä ja hyvinvointia
sekä edistääkseen koulun ja vanhempien välistä yhteistyötä. Yhdistys pyrkii myös
vaikuttamaan kouluun ja koulunkäyntiin liittyvien mahdollisten epäkohtien korjaamiseen.
Toiminta
Koulun henkilökunnan, oppilaiden ja oppilaiden vanhempien esiin tuomia kouluun ja
koulunkäyntiin liittyviä asioita viedään tarpeen mukaan edelleen koulutoimen ja kunnan
muiden elimien tietoon ja käsittelyyn. Asioita viedään eteenpäin yhteisesti sovittavin keinoin.
Koululaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia pyritään edistämään rahoittamalla muun muassa
välituntivälineitä ja tukemalla koulun retki- ja kulttuuritoimintaa tarvittaessa.
Toiminnastaan ja päätöksistään yhdistys tiedottaa vanhemmille, koululle, koulutoimelle sekä
muille asianosaisille tarpeen mukaan.
Talous
Varoja toimintaansa yhdistys kerää myymällä erilaisia tuotteita ja järjestämällä tapahtumia.
Yhdistys voi vastaanottaa myös lahjoituksia. Yhteistyötä Mommilajärven Soutelu Ry:n kanssa
jatketaan.

 

Ryttylän koulun vanhempainyhditys ry
Talousarvio 2016 – 2017
Tulot
Varainhankinta, tapahtumat ym. 1500€
Menot
Stipendit 50€
Leirikouluavustus 5€/hlö              180 €
Patentti- ja rekisterihallitus             20 €
Loman alkamistarjoilut koululaisille 400 €
Kulttuuri 500€
Välituntivälineet 250 €
Muut 100 €
menot yhteensä:      1500€
Tulos 0


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.