Tervehdys kaikille Korvenahon alueen asukkaille ja myös läheisille asuntoalueille, olemme siirtyneet täysipainoisesti kaava-alueelle saneeraamaan verkostoa. Työt ovat alueella edenneet suunnitelmien mukaisesti vaikkakin aina tulee vastaan jotain ennalta arvaamatonta. Olemme myös edenneet alueen rakentamisessa suhteellisen hyvässä yhteisymmärryksessä ja toivon, että tekemämme työ ymmärrettäisiin työnä alueen hyväksi. Saneeraustyö on varmaan selvinnyt kaikille ja alueella osataan hyväksyä aiheutuva hetkellinen haitta kulkemisissa. Häiriöstä joudumme kärsimään koko kesän, mutta kaikki tämä yhteiseksi hyväksi.

Toivon että alueella ja alueen lähistöllä varattaisiin jatkuvasti pieni määrä vettä varastoon odottamattomia vesikatkoksia silmällä pitäen.

Toivon alueen asukkailta kärsivällisyyttä ja samalla toivon alueen asukkaiden noudattavan urakoitsijan ohjeita esimerkiksi autojen tilapäisen säilytyksen suhteen. Samalla huomautan lapsien vanhemmille, ettei suojatut kaivannot ole leikkipaikkoja ja alueella kulkevat raskaat ajoneuvot ovat selkeä vaara liikenteessä sitä ei sovi väheksyä.

Alueelta on tullut muutamia kyselyitä vesimaksuista. Vesilaskutus tapahtuu viikon 22 aikana ja siinä yhteydessä lähtee myös normaalit laskut kaikilla Korvenahon alueen asukkaille. Lopullinen hyvitys huomioidaan vasta kun vuoden lopussa kerätään tasauslukemia ja nyt mittaamatta jäävä vesi ja jätevesi jäävät asukkaiden hyödyksi.

Pyrin tiedottamaan alueen töistä viikoittain.

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4