Tervehdys kaikille Korvenahon alueen asukkaille ja myös läheisille asuntoalueille, olemme siirtyneet täysipainoisesti kaava-alueelle saneeraamaan verkostoa. Alueella on kuluvan viikon aikana tehty kiinteistökierroksia ja tarvittavia varauksia väliaikaisen vesihuollon liittymille. Alueella on tästä syystä ollut vesikatkoksia päivittäin, mutta nyt ne pitäisi pääosin ohi. Valitettavasti kaikki ei aina onnistu suunnitellusti ja katkoksia jouduttiin ulottamaan alueella hieman laajemmalle kuin alun perin oli tarkoitus venttiilivian vuoksi. Pahoittelemme odottamattomia vesikatkoksia naapurialueilla. Olemme myös tavattoman tyytyväisiä asukkaiden ymmärrykseen odottamattomista vesikatkoksista. Toivonkin että alueella ja alueen lähistöllä varattaisiin jatkuvasti pieni määrä vettä varastoon odottamattomia vesikatkoksia silmällä pitäen.

Maalaan jo tässä vaiheessa kauhukuvaa alueesta, jossa jo nyt on puita poistettu haltuun otetuilta katu alueilta, ensi viikosta lähtien alueella työmaa tulee näkymään kaunistelemattomasti kaaosmaiselta. Toivon alueen asukkailta kärsivällisyyttä ja samalla toivon alueen asukkaiden noudattavan urakoitsijan ohjeita esimerkiksi autojen tilapäisen säilytyksen suhteen. Samalla huomautan lapsien vanhemmille, ettei suojatut kaivannot ole leikkipaikkoja ja alueella kulkevat raskaat ajoneuvot ovat selkeä vaara liikenteessä sitä ei sovi väheksyä.

Palaan tiedottamiseen ensi viikon loppu puolella.

Tulen samalla urakoitsijan ohjeiden mukaisesti tiedottamaan seuraavien viikkojen tulevista töistä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3