Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten palveluohjaaja neuvoo ja opastaa kehitysvammaisia ja heidän läheisiään löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämän eri tilanteisiin. Palveluohjaaja tekee koti- ja päiväkotikäyntejä sekä toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Palveluohjaaja / kehitysvammaiset
019 758 6671

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä vastaa palvelupäätöksistä ja erityishuolto-ohjelmista. Hän toimii asiakaskohtaisesti yhteistyössä palveluohjaajan kanssa.

Vastaava sosiaaliohjaaja
Aikuissosiaalityö
019 758 6616
päivittäin klo 12-13

Kehitysvammaisten toimintakeskus Vaahtera

Vaahteran päivätoimintakeskus
040 628 2338
Kuusitie 18 C, 12100 Oitti

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Jelppilä on tarjonnut asumispalveluita lähinnä kehitysvammaisille henkilöille kahdessa ryhmäkodissa vuodesta 1999 alkaen. Jelppilä koostuu kahdesta talosta joista 1-talo on rakennettu vuonna 1994 ja 2-talo vuonna 1999. Asukkaita näissä taloissa on yhteensä 15. Jelppilässä järjestetään myös tilapäisasumista, lähinnä omaishoidonvapaan järjestämiseksi. Lisäksi 3 asukasta asuu vuokralla Jelppilän viereisessä rivitalossa ja he saavat tukipalvelut Jelppilästä. Jelppilä tarjoaa ympärivuorokautista valvontaa ja toiminnasta vastaa kymmen vakituista työntekijää ja heidän lisänä toimii yksi työllistetty.

Jelppilä I
Hausjärven vammaissäätiö
019 757 104
Jelppilänkuja 1, 12310 Ryttylä

Jelppilä II
Hausjärven vammaissäätiö
019 757 152
Jelppilänkuja 3, 12310 Ryttylä

Toiminnanjohtaja
Hausjärven vammaissäätiö
050 5307 429

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 5 Kyllä 0 Ei 5