Päihdehuolto

Avohoito – A-klinikkapalvelut

Hausjärven kunnalla on sopimus Riihimäen A-klinikan kanssa avohoitopalvelujen tuottamisesta kuntalaisilleen.

A-klinikka auttaa ja tukee asukkaita ja yhteisöjä selviytymään päihteisiin sekä muuntyyppisiin riippuvuuksiin liittyvissä elämäntilanteissa toteuttamalla ehkäisevää, koulutuksellista ja hoidollista erityisosaamista. A-klinikan toimintamuotoja ovat mm. päivystysvastaanotto (arkisin klo 8-10), avokatkaisutoiminta, hoidon tarpeen arviointi, perhe/pariterapia, seksuaaliterapia, ryhmähoito, verkostotyö, kirkasvalohoito ja korva-akupunktiohoito.

Avohoitokäynnit A-klinikalla ovat asiakkaille maksuttomia, eikä niihin tarvita lähetettä. Avohoitokäynneille (päivystysvastaanottoa lukuun ottamatta) tulee varata aika puh. 019 758 4270.

Laitoshoito

Riihimäen A-klinikka arvioi asiakkaan laitoshoidon tarpeen. Arviointi on 5-10 hoitokäyntiä sisältävä kokonaisuus, jossa keskitytään ongelmanmääritykseen, ongelman ratkaisuun sekä tarvittaessa kuntouttavan laitoshoidon järjestämiseen.

Riihimäen A-klinikka

Vertaistuki

AA-toiminta (AA= Alcoholics Anonymous/Nimettömät Alkoholistit)

AA:ssa on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Ainoa päämäärä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Oitissa kokoontuu AA-ryhmä.

Lisätietoja: AA-ryhmä

NA-toiminta (NA= Narcotics Anonymous/Nimettömät Narkomaanit)

NA on hyötyä tavoittelematon miesten ja naisten toveriseura niille, joille huumeista on muodostunut ensisijainen ongelma. NA-ryhmissä kokoontuu toipuvia addikteja, jotka auttavat toisiaan pysymään puhtaana. Ohjelmassa pidättäydytään täysin kaikista huumeista. Jäsenyydelle on vain yksi edellytys: halu lopettaa käyttäminen.

Etsi lähin ryhmä NA:n nettisivuilta: www.nasuomi.org

Lisätietoa ja tukea päihdeasioihin

A-kiltojen liitto

A-killat ovat A-klinikoiden entisten ja nykyisten asiakkaiden yhdistyksiä, joilla on monenlaista toimintaa.
www.a-kiltojenliitto.fi

Apua.info

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen nettiportaali, joka antaa tietoa ja tukea mielenterveyttä, perhettä ja lapsia sekä väkivaltaa ja päihteitä koskevissa kysymyksissä.
www.apua.info

Avominne Riihimäki

        www.avominne.fi

Irti huumeista ry

Tietoa, neuvoja ja tukea huumeongelmaan liittyvissä asioissa Irti huumeista ry:n palvelukeskuksen tai perhetyönkeskuksen työntekijöiltä.
www.irtihuumeista.fi

Kriisipuhelin ja kriisikeskukset

Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin ja kriisikeskusten yhteystiedot.
www.mielenterveysseura.fi

Peluuri

Tietoa ja tukea rahapeliongelmista kärsiville ja heidän omaisilleen. Palvelun tuottavat Sininauhaliitto ja A-klinikkasäätiö.
www.peluuri.fi

Päihdelinkki

A-klinikkasäätiön tuottaman Päihdelinkin tietopankissa on noin 140 tietoiskua päihteistä, riippuvuuksista ja niihin liittyvien ongelmien hoitomahdollisuuksista. Keskusteluryhmiä, itsearviointitestejä, oman avun välineitä.
www.paihdelinkki.fi

Päihdeneuvonta

Päihdeneuvonta


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3