Tukipalvelut

Tukipalveluiden tarkoituksena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä. Tukipalveluita myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää palveluohjauksesta.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu tarkoittaa kotiin kuljetettavia aterioita. Palvelu voidaan myöntää asiakkaalle kotihoidon tukipalveluna, jos asiakas ei pysty valmistamaan tai hankkimaan riittävän monipuolista ruokaa eikä asiakas pysty itsenäisesti kulkemaan ruokailupaikkoihin. Asiakas saattaa myös tarvita ohjausta, valvontaa ruokailussa tai ravitsemustilan seurantaa.

Intervallihoito

Intervallihoito on tarkoitettu pääasiassa omaishoidon tuen asiakkaille tai sellaisille henkilöille, joiden omaiset osallistuvat henkilön hoitoon runsaasti. Intervallihoitoa voidaan järjestää myös kotihoidon tueksi.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu tarkoittaa, että asiakas tilaa kauppatavarat kotihoidon työntekijän välityksellä. Kauppapalvelu on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille. Kauppapalvelun saaminen edellyttää sitä, ettei asiakas itse pääse kauppaan eivätkä asiakkaan läheiset voi hoitaa kauppa-asioita hänen puolestaan. Kauppapalvelu edellyttää tiliasiakkuutta (Ryttylässä K-markettiin ja muualla Oitin S-markettiin).

Päivätoiminta

Oitin päivätoiminta

Päivätoimintaa voidaan myöntää asiakkaalle, jos hänellä on tarve sosiaaliseen kuntoutukseen ja virkistykseen. Päivätoiminnalla voidaan myös tukea omaistaan hoitavan henkilön jaksamista tarjoamalla vapaapäivä hoitotyöstä.

Lasihelmen dementiapäivätoiminta

Lasihelmen muistiyksikössä järjestettävän dementiapäivätoiminnan tavoite on tukea muistisairaan omaishoitajan jaksamista tarjoamalla omaishoitajalle vapaata hoitotyöstä. Muistisairaan voi tuoda sovitusti Lasihelmeen arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Dementiapäivätoimintaan ei järjestetä kuljetusta.

Saunapalvelu

Saunapalvelussa asiakas käy avustettuna saunassa kunnan osoittamassa paikassa. Häntä avustetaan peseytymisessä ja hoitaja seuraa ihon kuntoa. Palveluun kuuluu tarvittaessa kuljetus. Saunapalvelua voidaan myöntää esimerkiksi kodin puutteellisten pesutilojen tai runsaan avuntarpeen takia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille ikäihmisille, joilla on vaikeuksia liikkumisessa. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi- ja virkistysmatkoihin, eikä sitä saa käyttää terveydenhuollon matkoihin. Tuki on 300 euroa vuodessa ja sitä myönnetään asetetun määrärahan puitteissa. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tositteet säästöistä ja bruttotuloista.

Tulo- ja varallisuusrajat
  1. Säästöjen määrä alle 6000 €
  2. Bruttotulot yhden hengen taloudessa enintään 1230 €/kk ja pariskunnalla enintään 2055 €/kk

SHL-kuljetuspalveluhakemuksen löydät sosiaalipalveluiden lomakkeet sivulla

Turvapuhelinpalvelu

Turvapuhelimella ja –rannekkeella asiakas voi kodissaan hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilansa vuoksi. Turvaranneketta painettuaan turvapuhelimesta kysellään asiakkaan vointia ja tarvittaessa turva-auttaja tulee tarkistamaan asiakkaan kotiin hänen terveydentilansa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3