Esiopetus

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla. 

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2018–2019 vuonna 2012 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus noudattaa samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetus.Hausjärvellä henkikirjoitetuille esiopetusoppilaille lähetetään kotiin ilmoittautumislomakkeet viikolla 5. Esiopetukseen tulijoille järjestetään tutustumispäivä toukokuussa koululta tulevan kutsun mukaan.

 Esiopetusta annetaan seuraavilla kouluilla:

Johanna Kivistö
Rehtori / Monnin koulu
050 500 1603

Anne Mäkelä
Rehtori / Oitin koulu
019 758 6750

Antti Niskanen
Rehtori / Ryttylän koulu
050 571 8960

Hannu Tuure
Rehtori / Eskon koulu
050 381 2420

  • yleisopetus
  • esiopetus
  • esiopetuksen päivähoito
  • aamu- ja iltapäivätoiminta

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 11 Kyllä 0 Ei 11