Oitin koulu

 

Oitin koulu sijaitsee Hausjärven kunnassa. Koulussa on 10 perusopetusryhmää, 2 esiopetusryhmää ja 260 oppilasta. Sijainti kartalla

Uusi lukuvuosi koulussamme alkaa torstaina 11.8.2016 klo 9.

soittimet

Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2016-2017

  • syyslukukausi 11.8.-22.12.2016
  • kevätlukukausi 9.1.-3.6.2017

Syysloma 17.-23.10.2016
Joululoma 23.12.2016-8.1.2017
Talviloma 20.-26.2.2017

Lukuvuosi 2017-2018

  • syyslukukausi 9.8.-22.12.2017
  • kevätlukukausi 8.1.-2.6.2018

Syysloma 16.-22.10.2017, viikko 42
Joululoma 23.12.2017-7.1.2018
Talviloma 19.-25.2.2018, viikko 8

Ilmakuva, KT 54 Oitti

Koulumme

Lapsi siirtyy yläasteelle mahdollisimman ”ehyenä” ihmisenä, jolle on annettu selkeä kuva omista vahvoista puolista ja mahdollisuuksista. Lasta ohjataan tekemään omia valintoja em. vahvojen puoliensa suunnassa. Tämän tulee näkyä koulun toiminnassa siten, että lapsella on mahdollisuus osittain itse suunnitella opiskeluaan ja ohjautua ns. perusoppiaineksen opiskelun lisäksi hankkimaan tietoja ja taitoja aiheista, jotka ovat ns. lähellä hänen sydäntään.

Koulumme tavoitteena on muodostaa ja ylläpitää sellainen työyhteisö sekä oppilaille että työntekijöille, jossa jokaisella on hyvät työskentelyn ja kasvamisen olosuhteet. Keskeistä on huolehtia sellaisista ulkoisista puitteista, että opiskelu onnistuu. Opetustyön tavoitteena on tilanne, jossa oppilas lähtee koulustamme positiivisella elämänasenteella, realistisella itsetunnolla, hyvillä käytöstavoilla ja opiskelutaidoilla sekä tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla varustautuneena.