Monnin koulun vanhempaintoimikunta

Monnin koulun vanhempaintoimikuntaan kuuluvat koulun kaikkien oppilaiden huoltajat ja opettajat. Toimikunnan tarkoituksena on edistää huoltajien ja koulun välistä yhteistoimintaa, tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää oppilaiden tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Sen tehtävänä on toimia ajatusten ja ideoiden välittäjänä kodin ja koulun välillä. Vanhempaintoimikunta toimii tukien taloudellisesti koulua avustamalla oppilaiden virkistystoimintaa kevätretkin sekä järjestämällä oppilaille teemapäiviä ja erilaista vapaa-ajan toimintaa. Toimikunta myöntää vuosittain stipendejä oppilaille opettajien valinnan mukaan.

Vuosien saatossa muotoutuneita hyviä toimintamuotoja ovat esimerkiksi erilaiset tapahtumat ja tuotemyynnit. Toimikunta-aktiivit ottavat mielellään uusia toimintaideoita vastaan.

Vanhempaintoimikunta ottaa lahjoituksia vastaan toimintaansa varten. Rahalahjoitukset voi osoittaa Monnin koulun vanhempaintoimikunnan tilille 102935-393813.

Jos haluat liittyä tai erota vanhempaintoimikunnan sähköpostilistalta, ole ystävällinen ja laita viesti osoitteeseen katja.venalainen@hyvinkaa.fi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1