Strategiatyö 2017

Hausjärven kuntastrategian laadinta

Hausjärven kunta on päättänyt uudistaa strategiansa. Tavoitteena on, että koko kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategian laadintaprosessi luo ja vahvistaa Hausjärvi-henkeä sekä rakentaa kaikille yhteistä visiota siitä, millainen kunta tulevaisuuden Hausjärvi on. Strategiatyötä valmistelee kunnan johtoryhmä yhteistyössä valtuuston ja hallituksen kanssa. Strategiatyötä ohjaa poliitikoista koostuva ohjausryhmä, jossa on mukana kunnanjohtaja sekä hallinto- ja talouspäällikkö.

Strategiatyö on käynnistetty kyselyillä asukkaille, yrittäjille ja henkilöstölle. Asukaskyselyyn saatiin 369 vastausta, yrityskyselyyn 34 vastausta ja henkilöstökyselyn 99 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!

Sekä asukkaiden että muiden sidosryhmien kanssa keskustelu strategian tavoitteista ja sisällöistä jatkuu kevään aikana asukasiltojen ja erilaisten työryhmien työskentelyn kautta. Voit seurata strategian laadinnan etenemistä näillä sivuilla.

Strategiatyön eteneminen ja aikataulu

Yhteenveto asukaskyselyn tuloksista

Yhteenveto henkilöstökyselystä

asukaskyselyn tulokset

strategiatyön lähtökohdat, kunnanjohtaja Pekka Määttänen

_________________________________

Strategiat ja ohjelmat 2016

Kunnan strategia 2013
Kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.10.2013

Elinkeino-ohjelma 2015
Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.4.2015

Hausjärven kunnan henkilöstöstrategia 2013-2014
Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2012