Kanta-Hämeen pelastustoimi on päättänyt, että nuohouspalvelut järjestetään sen alueella pelastuslain (379/2011) 59 § 2 mom. kohdan 2 mukaan ns. piirinuohousjärjestelmänä. Hausjärven piirinuohoojana toimii Antero Nuuttila (p. 040 081 4251).

Kiinteistön omistajan tulee itse tilata nuohous alueen nuohoojalta. Lain mukaan vastuu siitä, että nuohous tulee tehtyä, on kiinteistön omistajalla / haltijalla.

Käytössä oleva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein, vapaa-ajan asuntojen (yksityiseen käyttöön) ja saunojen tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4