Kanta-Hämeen pelastustoimi on päättänyt, että nuohouspalvelut järjestetään sen alueella pelastuslain (379/2011) 59 § 2 mom. kohdan 2 mukaan ns. piirinuohousjärjestelmänä.   

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu alueen pelastustoimen päättämällä tavalla eli piirinuohoojan toimesta (Pelastuslaki 379/2011 §13).

  • Nuohoustoimi Nuuttila, Ryttylä, puh. 040 081 4251 (Antero Nuuttila).

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0