Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Hausjärven kunnalle tarkoitetun kuntalaisaloitteen voi tehdä oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Palvelussa voi myös seurata ja kannattaa muiden tekemiä aloitteita.

Hausjärven kunnalle tarkoitetun kuntalaisaloitteen voi tehdä asiassa, joka liittyy Hausjärven kunnan toimintaan. Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan sillä halutaan vaikuttaa. Kuntalaisaloitteella ei tarkoiteta henkilökohtaista hakemusta tai anomusta.

Kun aloite on saapunut kunnalle, pyrkii kunnan henkilöstö ilmoittamaan aloitteen tekijälle kolmen arkipäivän kuluessa, kuka tai ketkä valmistelevat vastausta aloitteeseen.

Aloitteen käsittelyn edellyttämä aika saattaa vaihdella huomattavan paljon. Joihinkin aloitteisiin voidaan vastata hyvin nopeasti, kun taas osa vaatii suuritöistä ja siksi pitkäkestoista valmistelua.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0