Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Se arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei suorita tilintarkastusta, vaan kunnan tilintarkastajana toimii valtuuston valitsema JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tilintarkastusjärjestelmän kannalta maallikoita.

 

Hausjärven kunnan tarkastuslautakunta toimikaudella 1.6.2017 – 31.5.2019:

Jäsen:                                                      Henkilökohtainen varajäsen:

Silván Timo / KESK, 1. pj                        Heikkinen Tapio / KESK

Mäkinen Jari / SD, 2. vpj                         Rantanen Jussi / SD

Hyvönen Anne / VIHR                             Juslin Juulia / VIHR

Jokinen Päivi / KOK                                 Kylmälä Tarja / KOK

Niinioja Eeva-Liisa / VAS                         Pihkala Lea / KD

 

 

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnan päävastuullinen tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella asianhallintasihteeri Sirpa Sarajalta, puh. 019 758 6587.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0