Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Se arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei suorita tilintarkastusta, vaan kunnan tilintarkastajana toimii valtuuston valitsema JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tilintarkastusjärjestelmän kannalta maallikoita.

Hausjärven kunnan tarkastuslautakunta toimikaudella 2013-2016:

Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pj. Kyösti Arovuori Jonas Jansson
Vpj. Pentti Kala Jari Angervuo
Laura Järvinen Juulia Juslin
Riitta Kurkela Seija Latva
Eeva-Liisa Niinioja Auli Laine
Kai Reunanen Risto Pyyhtiä
Matti Saarela Heikki Myyrä

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnan päävastuullinen tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella asianhallintasihteeri Sirpa Sarajalta, puh. 019 758 6587, tai arkistosihteeri Maija Pelkoselta, puh. 019 758 6584.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0