Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Tehtävät ja toiminta perustuvat vaalilakiin ja oikeusministeriön ohjeisiin.

Vaalilain nojalla keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Keskusvaalilautakunnan varajäsenet asetetaan sijaantulojärjestykseen. Muissa kunnallisissa lautakunnissa varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta toimikaudella 2013-2016:

Jäsen
Varajäsen
Pj. Leif Sjöholm 1. varaj. Aira Äppelqvist
Vpj. Leila Peltonen 2. varaj. Mika Laukkanen
Juhani Ilo 3. varaj. Marja Aaltonen
Miina Pietilä 4. varaj. Seija Lähderinne
Sirkka Savolainen 5. varaj. Heidi Laine-Vesterinen
6. varaj. Tommi Latva
7. varaj. Tuija Suvanto
8. varaj. Pentti Toikkanen
9. varaj. Juha Puranen

 

Keskusvaalilautakunta työskentelee ainoastaan vaalien ja kansanäänestysten järjestämisen edellyttäminä aikoina. Keskusvaalilautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella arkistosihteeri Maija Pelkoselta, puh. 019 758 6584.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1