Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Tehtävät ja toiminta perustuvat vaalilakiin ja oikeusministeriön ohjeisiin.

Vaalilain nojalla keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Keskusvaalilautakunnan varajäsenet asetetaan sijaantulojärjestykseen. Muissa kunnallisissa lautakunnissa varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

 

Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta toimikaudella 01.06.2017 – 31.05.2019

Jäsenet:

Sjöholm Leif / KOK, pj

Savolainen Sirkka / KESK, vpj

Äppelqvist Aira / SD

Varpula-Saastamoinen Minna / VIHR

Ilo Juhani / VASK

 

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:

  1. Rahkonen Leila / KD
  2. Laitajärvi Minna / VAS
  3. Laukkanen Mika / KESK
  4. Aaltonen Marja / SD
  5. Nuora Timo / KESK

 

Keskusvaalilautakunta työskentelee ainoastaan vaalien ja kansanäänestysten järjestämisen edellyttäminä aikoina. Keskusvaalilautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella asianhallintasihteeri Sirpa Sarajalta, puh. 019 758 6587.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1