Ilmakuva

Päätöksenteko

Hausjärven kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää 29-jäseninen kunnanvaltuusto. Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kuntavaalit järjestettiin keväällä 2017 ja uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017 lukien.

Tutustu valtuutettuihin

Sidonnaisuusrekisteri

Vuoden 2015 kuntalain (410/2015) 84 §:n nojalla tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan jatkossa kunnan kotisivulla lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Hausjärven kunnan luottamus henkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustietoja julkaistaan kotisivulla syksyllä 2017.

( tulossa:
– Rekisteriseloste sidonnaisuusista
– Hausjärven kunnan johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet
– Hausjärven luottamushenkilöiden sidonnaisuudet )