Kaavoitus Oitti

Oitti, Putkipelto, korttelin 104 tontit 1 ja 2, asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 24.1.-22.2.2018

Hausjärven kunnanhallitus on 16.1.2018 § 5 tehnyt päätöksen asettaa nähtäville Oitin taajaman korttelin 104 tontteja 1 ja 2 koskevan ns. Putkipellon asemakaavan muutoksen ehdotus.

Kuulutus

Nähtävilläoloaineistot:

Kaavakartta ja määräykset

Kaavaselostus

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liitteet 2-10

Liite 11 Ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmä ja vastineet (täydentyy)

Liite 12 Asemakaavan seurantalomake


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.