Yleinen

Monnin yleisten alueiden ja Oitin Putkipellon asemakaava ja asemakaavan muutos lainvoimainen

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

Hausjärven kunnanvaltuuston 13.3.2018 §15 hyväksymä Monnin yleisten rakennusten ja lähiympäristön asemakaava on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 439 ja 440 sekä niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Hausjärven kunnanvaltuuston 13.3.2018 §16 hyväksymä Oitin korttelin 104 ns.Putkipellon asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 104 tontit 1 ja 2.

VANHOJEN KAAVOITUSHANKKEIDEN LOPETTAMINEN

Hausjärven kunnanhallitus on 8.5.2018 § 122 päättänyt lopettaa seuraavat vanhat kaavahankkeet:

-Oitin asemakaavan muutoksen kortteleihin 338 ja 339 Kantatie 54 ja Vanhan Valtatien väliselle osa-alueelle

-Ryttylä asemakaavan muutoksen laadinnan kortteliin 9 Tiilitehtaantien ja rautatien väliselle osa- alueelle

-Monni eteläisen rataan rajoittuvan osa-alueen asemakaavan laadinnan

-Kuulojan Kantatie 54 pohjoispuolen osa-alueen asemakaavan laadinnan

-Ryttylän osayleiskaavan laadinnan

 

Hausjärven kunnanhallitus on 27.3.2018 § 92 päättänyt lopettaa Pohjois-Monnin ja Etelä-Vahteriston osayleiskaavoituksen.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen p.019 758 6560 tai etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

16.5.2018
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.