Yleinen

Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan virat

Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi 1.8.2017 alkaen toistaiseksi seuraavat virat:

Luokanopettajan virat nro 0005 ja 0013 sekä erityisluokanopettajan virka nro 0059 sijoituspaikkana Eskon koulu. Luokanopettajan tehtävään nro 0005 tulee kuulumaan ruotsin kielen opetusta. Lisätietoja antaa rehtori Hannu Tuure puh. 019-7586743.

Luokanopettajan virat nro 0009 ja nro 0012 sijoituspaikkana Monnin koulu. Lisätietoja antaa rehtori Ari Mäkinen puh. 019-7586754.

Luokanopettaja virka nro 0025 ja erityisluokanopettajan virka numero 0035 sijoituspaikkana Oitin koulu. Luokanopettajan tehtävään nro 0005 tulee kuulumaan käsityön ja liikunnan opetusta. Lisätietoja antaa rehtori Anne Mäkelä puh. 019-7586750.

Erityisluokanopettajan virka nro 0070 sijoituspaikkana Ryttylän koulu. Lisätietoja antaa rehtori Antti Niskanen  puh. 050-5718960.

Erityisluokanopettajan virka nro 0076 sijoituspaikkana Hausjärven yläasteen koulu. Lisätietoja antaa rehtori Joonas Riihimäki  puh. 019-7586720.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.

Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi).

Mahdolliset paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Hausjärven koulutoimisto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Lisätietoja: http://www.hausjarvi.fi.  Hausjärven kunta on savuton työpaikka.

Hakuaika päättyy 12.5.2017 klo 15.00. Hakemuksiin tulee liittää oikeaksi todistettu ansioluettelo tai nimikirjanote ja kelpoisuustodistusten jäljennökset. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista.

 

Hausjärvellä 2.5.2017                                  Sivistystoimenjohtaja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.