Ympäristö ja luonto

Kuulutus meluilmoituksesta, maalaismarkkinoiden tanssit 16.9.2017, Oitti

25.8.2017                                    YL  411/2017 

 

KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA 

Hausjärven kunta on jättänyt käsiteltäväksi meluilmoituksen, joka koskee Hausjärven Oitissa Naskelan Navetalla (os. Keskustie 18) järjestettäviä Maalaismarkkinoiden tansseja lauantaina 16.9.2017 klo 17.00 – 24.00.

Asiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa 28.8. – 8.9.2017 välisenä aikana viraston aukioloaikoina osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka ha­luavat jättää mielipiteensä asiasta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen Hausjärven kunnanvirastolle, osoitteeseen Hausjärven kunta, ympäristösihteeri, Keskustie 2-4, 12100 OITTI. Muistutus tulee jättää viimeistään 8.9.2017.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. (019) 758 6561.

Hausjärvellä 25.8.2017

YMPÄRISTÖSIHTEERI


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.