Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.6.2017

1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
185 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
186 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
187 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
188 VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI
189 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI
190 KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN
191 KUNNANVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
192 KUNNANHALLITUKSEN VAALI
193 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI
194 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI
195 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI
196 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VAALI
197 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI
198 SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI
199 1 kpl KUNNAN EHDOKKAAT HÄMEEN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTOON AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
200 1 kpl KUNNAN EDUSTAJAT HÄMEEN LIITON KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN V. 2017
201 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
202 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI
203 1 kpl KUNNAN EHDOKKAAT YHTEISEEN JÄTELAUTAKUNTAAN 1.6.2017-31.5.2021
204 KUNNAN EHDOKKAAT PELASTUSLAUTAKUNTAAN v. 2017-2018
205 KUNNAN EDUSTAJAT KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON 1.6.2017-31.5.2021
206 1 kpl LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA MAAKUNTAUUDISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA SEKÄ VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
207 1 kpl KUNNAN HAKEUTUMINEN STM:N VALINNANVAPAUSPILOTTIIN
208 5 kpl OSAKASSOPIMUS / KUNTAPRO OY SEKÄ KUNNAN EHDOTUS KUNTAPRO OY:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI
209 4 kpl LAPE-HANKKEEN RAHOITUKSEN KUNTAOSUUS
210 2 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY:N TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
211 1 kpl MONNISSA SIJAITSEVAN MÄÄRÄALAN MYYNTI PIHONKAARRE RN:O 1:990 / LAMMIA JA FURU
212 1 kpl KIINTEISTÖ OY RYTTYLÄN KYLÄTALON OSAKKEIDEN MYYMINEN
213 2 kpl HAUSJÄRVEN KUNNAN OPPILAS- JA PALVELULIIKENNEKULJETUSTEN HANKINTA AJALLE 1.8.2017-31.7.2019 JA OPTIONA AJALLE 1.8.2019-31.7.2020
214 2 kpl SÄHKÖENERGIAN HANKINTA
215 TÄYTTÖLUPA / LÄHIHOITAJA
216 TÄYTTÖLUPA / SIVISTYSTOIMI
217 1 kpl ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRASTA
218 1 kpl SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRAN NIMIKEMUUTOS JA VIRAN TÄYTTÄMINEN
219 2 kpl ETUOSTO-OIKEUS
220 1 kpl TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUONNA 2017
221 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
222 VALTUUSTOALOITE JÄTEPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTÄMISEN SELVITTÄMISESTÄ / TIIPPANA RISTO YM.
223 1 kpl VALTUUSTOALOITE VALTUUSTON KOKOUSTEN VIDEOINTI
224 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
225 KUNNAN TOIMIELINTEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
226 ILMOITUSASIAT
227 KUNNAN EDUSTAJAT POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2017-2021
9998 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.