Esityslistat

Kunnanhallituksen esityslista 21.3.2017

101 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
102 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
103 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
104 2 kpl LUONNOS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI / LAUSUNTOPYYNTÖ
105 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ MAAKUNTIEN RAHOITUSTA KOSKEVAN LAKILUONNOKSEN (HE 15/2017) TÄYDENTÄMISEKSI
106 2 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSEN LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN TUOTTAMISESTA TÄYDENTÄMISESTA (SERTIFIOINTI)
107 2 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA
108 2 kpl KOMMENTTIPYYNTÖ TULEVAISUUDEN KUNTA- TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISTA
109 1 kpl VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
110 1 kpl HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016
111 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
112 KUNNAN TOIMIELINTEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
113 ILMOITUSASIAT

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.