Nuoret Yleinen

Tukea nuorten kesätyöllistämiseen 2018

Olettehan yrityksissä jo hyödyntäneet tämän mahdollisuuden?

Hausjärven kunta myöntää tukea hausjärveläisille yrityksille tai yhdistyksille vuosina 1995-2002 syntyneiden nuorten kesätyöllistämiseen.  Tuen suuruus on 400 euroa/nuori.

Tuettavan työsuhteen vähimmäiskestoaika on kolme viikkoa. Tuettava työsuhde voi alkaa aikaisintaan 21.5.2018 ja sen on päätyttävä viimeistään 31.8.2018. Yhdellä työnantajalla on mahdollisuus saada tukea enintään kolmen nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllistämiseen tukea ei myönnetä. Tuen saanti edellyttää, että työnantaja maksaa vähintään alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1 189 euroa kuukaudessa kokoaikatyöstä. Lisäksi työnantajan on huolehdittava lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista.

Työnantajan on haettava tukea erillisellä lomakkeella. Hakemus on toimitettava aluemestari Jukka Heikkilälle viimeistään 25.4.2018 mennessä. Hallinto- ja talouspäällikkö päättää tuen saajista viimeistään 4.5.2018. Hakulomake 2018; kesätyöllistämistuki yrityksille

Vapaamuotoinen tuen maksatushakemus sekä työsopimus- ja palkkatodistusjäljennökset tulee toimittaa aluemestari Jukka Heikkilälle viimeistään 30.10.2018 mennessä. Kunta maksaa tuen viimeistään 1.12.2018 mennessä.

Kesätyöllistämisen tukeen yrityksille on varattu kunnassa 5 200 €. Tuki on harkinnanvaraista.

Lisätietoja aluemestari Jukka Heikkilä, p. 019 758 6816.

(Julkaistu 18.1.2018, päivitetty 18.4.2018)OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.