Ympäristölautakunnan pöytäkirja 3.10.2016

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 82 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 83 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 84 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 85 3 kpl MAA-AINESTUTKIMUKSET JA MAISEMOINNIN HYVÄKSYMINEN/ RUDUS OY, RYTTYLÄ RN:O 1:1168 86 2 kpl MAA-AINESALUEEN LOPPUKATSELMUS JA VAKUUDEN VAPAUTTAMINEN / FESCON OY / KURUN KYLÄ, ESKOLAN TILA 3:66 87 3 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ: EKOKEM-PALVELU OY:N ILMOITUS … Lue lisää

Tiedote lämpökaivoihin toimitetusta väärästä lämmönsiirtonesteestä

  Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 7.9.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 63 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 64 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 65 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 66 2 kpl HOLLOLAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET, LAUSUNTOPYYNTÖ 67 – TOIMINNANHARJOITTAJAN MUUTOS / LAVINNON FK-RATA 68 1 kpl YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN ARVIOINTI / FESCON OY KUIVABETONITEHDAS 69 3 kpl MAA-AINESLUVAN VAIHEISTUKSEN MUUTOS / BETONI CENTER OY / … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 8.6.2016

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 48 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 50 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 51 – LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA 52 – HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 53 – LAUSUNTOPYYNTÖ MUOVIJÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNASTA JA ONGELMAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN VIEMÄRIIN JOHDETTAVIA JÄTEVESIÄ KOSKEVAN LUPAMÄÄRÄYK 54 2 kpl KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN VESIEN- JA MERENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄ 55 … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.5.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 37 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 39 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 40 – KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN BIOINDIKAATTORITUTKIMUS VUONNA 2014 41 2 kpl HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEKSI JA TOIMINNAN OLENNAISEKSI MUUTTAMISEKSI / FJÄDER GROUP OY 42 2 kpl KESKEYTYSVAATIMUS / BETONI CENTER OY MAA-AINESLUPA / … Lue lisää

Puolueetonta jätevesineuvontaa tarjolla

KVVY tekee maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kesällä 2016 Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.  Neuvontatyö rahoitetaan Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskusten myöntämillä Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta- avustuksilla. > Lue lisää tästä >> Neuvontatapahtumat

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 6.4.2016

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 29 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 30 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 31 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 32 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS BIOJALOSTAMOLLE HAKIJANA BIOTEHDAS OY 33 2 kpl KESKEYTYSVAATIMUS / BETONI CENTER OY MAA-AINESLUPA / (HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS 31.3.2009 §165, KHO 18.9.2012, 343/1/11, 396/11 JA 504/1/11) 34 – AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 17.2.2016

  -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 18 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 19 – YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRKA 20 – TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 21 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINKÄÄN KURKISUON OSAYLEISKAAVASTA 22 2 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ RIIHIMÄEN YLEISKAAVASTA 2035 23 2 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS OITIN KORTTELIN 110 OSA-ALUEELLE 24 3 … Lue lisää

Hausjärven EKO-pisteiden asiakas palauteet

Hausjärven kuntaan tulee palautetta jätepisteiden puhtaudesta. Ekopisteiden ylläpidosta ja siisteydestä vastaa Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy: Heidän vastuullaan on myös vastaanottoalueiden siisteys. Hausjärven kunta on muutamaan otteeseen lähettänyt viestiä vstaanottopisteiden siisteydestä. Kuntalainen voi myös itse tehdä ilmoituksen netissä osoitteessa www.rinkiin.fi/ekopistepaulaute tai vanhojen pisteiden osalta sähköpostiin info.rinkiin.fi. Toivomme teidän tekevän tarvittavat ilmoitukset suoraan asianomaiselle toiminnan järjestäjälle.   Ystävällisin … Lue lisää