Ympäristölupahakemus, Hyvinkään seurakunta

KUULUTUS  ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus  HAKIJA: Hyvinkään seurakunta, PL 29, 05801 HYVINKÄÄ LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hyvinkään seurakunnan krematorio, Rauhannummen hautausmaa, Hikiäntie 1433, Hausjärvi. Kiinteistötunnus 086-401-1-699. HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Hakemus koskee krematorion toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkastamista. Krematorio on toiminut vuodesta 1974. Vuosittain tuhkataan noin 1200 vainajaa. Arvioitu vuosittainen tuhkausmäärä vuonna 2040 on … Lue lisää

Järvitutkimukset kesällä 2016

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki loppukesällä 2016 vedenlaadun Hausjärven kunnan toimeksiannosta.  Näytteet otettiin järvien syvännealueilta 17.8.2016. Tuloksista on laadittu lyhyt yhteenveto kunkin järven tilasta sekä tehty vertailuja vanhoin tuloksiin. Järvitutkimukset kesällä 2016

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 3.10.2016

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 82 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 83 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 84 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 85 3 kpl MAA-AINESTUTKIMUKSET JA MAISEMOINNIN HYVÄKSYMINEN/ RUDUS OY, RYTTYLÄ RN:O 1:1168 86 2 kpl MAA-AINESALUEEN LOPPUKATSELMUS JA VAKUUDEN VAPAUTTAMINEN / FESCON OY / KURUN KYLÄ, ESKOLAN TILA 3:66 87 3 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ: EKOKEM-PALVELU OY:N ILMOITUS … Lue lisää

Tiedote lämpökaivoihin toimitetusta väärästä lämmönsiirtonesteestä

  Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 7.9.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 63 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 64 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 65 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 66 2 kpl HOLLOLAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET, LAUSUNTOPYYNTÖ 67 – TOIMINNANHARJOITTAJAN MUUTOS / LAVINNON FK-RATA 68 1 kpl YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN ARVIOINTI / FESCON OY KUIVABETONITEHDAS 69 3 kpl MAA-AINESLUVAN VAIHEISTUKSEN MUUTOS / BETONI CENTER OY / … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 8.6.2016

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 48 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 50 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 51 – LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA 52 – HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 53 – LAUSUNTOPYYNTÖ MUOVIJÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNASTA JA ONGELMAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN VIEMÄRIIN JOHDETTAVIA JÄTEVESIÄ KOSKEVAN LUPAMÄÄRÄYK 54 2 kpl KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN VESIEN- JA MERENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄ 55 … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.5.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 37 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 39 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 40 – KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN BIOINDIKAATTORITUTKIMUS VUONNA 2014 41 2 kpl HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEKSI JA TOIMINNAN OLENNAISEKSI MUUTTAMISEKSI / FJÄDER GROUP OY 42 2 kpl KESKEYTYSVAATIMUS / BETONI CENTER OY MAA-AINESLUPA / … Lue lisää

Puolueetonta jätevesineuvontaa tarjolla

KVVY tekee maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kesällä 2016 Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.  Neuvontatyö rahoitetaan Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskusten myöntämillä Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta- avustuksilla. > Lue lisää tästä >> Neuvontatapahtumat

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 6.4.2016

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 29 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 30 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 31 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 32 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS BIOJALOSTAMOLLE HAKIJANA BIOTEHDAS OY 33 2 kpl KESKEYTYSVAATIMUS / BETONI CENTER OY MAA-AINESLUPA / (HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS 31.3.2009 §165, KHO 18.9.2012, 343/1/11, 396/11 JA 504/1/11) 34 – AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N … Lue lisää