Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.5.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 37 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 38 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 39 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 40 – KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN BIOINDIKAATTORITUTKIMUS VUONNA 2014 41 2 kpl HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEKSI JA TOIMINNAN OLENNAISEKSI MUUTTAMISEKSI / FJÄDER GROUP OY 42 2 kpl KESKEYTYSVAATIMUS / BETONI CENTER OY MAA-AINESLUPA / … Lue lisää

Puolueetonta jätevesineuvontaa tarjolla

KVVY tekee maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kesällä 2016 Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.  Neuvontatyö rahoitetaan Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskusten myöntämillä Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta- avustuksilla. > Lue lisää tästä >> Neuvontatapahtumat

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 6.4.2016

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 29 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 30 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 31 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 32 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS BIOJALOSTAMOLLE HAKIJANA BIOTEHDAS OY 33 2 kpl KESKEYTYSVAATIMUS / BETONI CENTER OY MAA-AINESLUPA / (HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS 31.3.2009 §165, KHO 18.9.2012, 343/1/11, 396/11 JA 504/1/11) 34 – AJANKOHTAISET EKOKEM OY AB:N JA EKOKEM-PALVELU OY:N … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 17.2.2016

  -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 18 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 19 – YMPÄRISTÖSIHTEERIN VIRKA 20 – TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 21 1 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINKÄÄN KURKISUON OSAYLEISKAAVASTA 22 2 kpl LAUSUNTOPYYNTÖ RIIHIMÄEN YLEISKAAVASTA 2035 23 2 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS OITIN KORTTELIN 110 OSA-ALUEELLE 24 3 … Lue lisää

Hausjärven EKO-pisteiden asiakas palauteet

Hausjärven kuntaan tulee palautetta jätepisteiden puhtaudesta. Ekopisteiden ylläpidosta ja siisteydestä vastaa Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy: Heidän vastuullaan on myös vastaanottoalueiden siisteys. Hausjärven kunta on muutamaan otteeseen lähettänyt viestiä vstaanottopisteiden siisteydestä. Kuntalainen voi myös itse tehdä ilmoituksen netissä osoitteessa www.rinkiin.fi/ekopistepaulaute tai vanhojen pisteiden osalta sähköpostiin info.rinkiin.fi. Toivomme teidän tekevän tarvittavat ilmoitukset suoraan asianomaiselle toiminnan järjestäjälle.   Ystävällisin … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 13.01.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 3 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 4 4 kpl HAUSJÄRVEN OITIN KYLÄN TILOJEN NIITTYLÄ RN:O 8:144, NIITTYLÄ II RN:O 8:87 JA NIITTYLÄ III RN:O 8:393 RANTA-ASEMAKAAVOITUS PUUJOEN RANNALLE 5 – VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTYMISVELVOLLISUUDESTA 6 1 kpl JÄRVINÄYTTEET KESÄLLÄ 2015 7 … Lue lisää

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021

Lataa kuulutus PDF muodossa Kuulutus HAMELY/21/07.04/2012 03.12.2015 Julkinen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Kuulutus Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosiksi 2016–2021. Meren hyvän tilan saavuttamiseksi on laadittu asiakirja Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2021. Toimenpideohjelma on osa merenhoitosuunnitelmaa, johon sisältyvät myös vuonna 2012 hyväksytyt nykytilan arvio, hyvän tilan määritelmät ja ympäristötavoitteet … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 25.11.2015

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 102 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 103 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 104 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 105 – YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 175 §:N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN / JUNNILA 106 – LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN JA VAARALLISEN JÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNAN MUUTOS HULEVESIEN KÄSITTELYN OSALTA, EKOKEM OYJ 107 – LAUSUNTOPYYNTÖ MUOVIJÄTTEIDEN KÄSITTELYLAITOKSEN TOIMINNASTA JA ONGELMAJÄTTEEN KÄSITTELYLAITOKSEN VIEMÄRIIN JOHDETTAVIA … Lue lisää

Ympäristölautakunnan kokous, 5.10.2015

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 87 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 88 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 89 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 90 – TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN / RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA 91 – LAUSUNTOPYYNTÖ, CINIA CLOUD OY, VALOKAAPELIN ASENTAMINEN PUUJOEN ALITSE 92 – LAUSUNTOPYYNTÖ 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA HIKIÄ-KAPULI 93 – MELUILMOITUS, RIIHIMÄEN URHEILUAUTOILIJAT 94 1 kpl YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, … Lue lisää