Kuulutus kuntavaalien tuloksesta

Vaalilain 95 §:n mukaisesti tiedotetaan seuraavaa: Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta on 12.4.2017 vahvistanut Hausjärven kunnassa 9.4.2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Kuulutus kuntavaalien tuloksesta 2017    

Ranta-asemakaavan vireilletulo ja oas nähtäville

ILMOITUS RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA Hausjärven kunnanhallitus on 7.3.2017 § 86 päättänyt ranta-asemakaavan laadinnasta Syvänojan kylään, tilalle Honkaranta RN:o 1:107, jossa sijaitsee ns. Niklandian matkailutilan alue. Ranta-asemakaavan laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa nykyiset matkailutoiminnot sekä mahdollistaa alueelle sijoittuvien toimintojen laajentaminen. Ranta-asemakaavoitusta koskien on MRL 63 §:n mukaisesti … Lue lisää

Maanrakennusmestarin tehtävä

                  Halu elää Hausjärvellä   Hausjärvi on monien kylien kehittyvä, maaseutumainen – n. 9 000 asukkaan- asuin- ja yrityskunta parhaalla paikalla Riihimäen – Hyvinkään seudulla Haemme joukkoomme Hausjärven kunnan tekniseen toimeen vakituiseen kokoaikaiseen toimeen MAANRAKENNUSMESTARIA Tehtävä käsittää ensisijaisesti yhdyskuntatekniikan rakentamisen ja kunnossapidon, vesihuoltolaitos rakentamisen ja kunnossapitotehtävät sekä yksityistieasiat. Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva AMK-insinöörin tai vastaava … Lue lisää

Ympäristölautakunnan pöytäkirja 5.4.2017

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 26 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 27 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 28 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 29 – CO2-RAPORTTI – KUNNAN KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖSEURANTA 30 2 kpl FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN HIKIÄ-ORIMATTILA 400 + 100 KV VOIMAJOHTOA 31 1 kpl RANTA-ASEMAKAAVOITUS KOSKIEN HAUSJÄRVEN OITIN KYLÄN TILAA HONKARANTA RNO 1:107 32 – HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN … Lue lisää

Hausjärven kasvihuonepäästöt 2009-2015 (ennakkotieto vuodelta 2016)

Vuodesta 2010 alkaen julkaistu CO2-raportti on maan johtava kuntien ja kaupunkien päästölaskentapalvelu. CO2-raportin kunnissa asuu yhteensä yli 70 % suomalaisista. Erikokoisia kaupunkeja sekä kaupunki- ja maaseutumaisia kuntia on mukana ympäri Suomen. Palvelun laajuus mahdollistaa Hausjärven päästötilanteen ja -kehityksen vertailun suhteessa muihin kuntiin. Palvelun noin 80 kuntaa verrataan keskenään usein eri perustein, kuten esimerkiksi asukastiheyden tai … Lue lisää

Strategiatyön eteneminen ja aikataulu

  Kevät 2017 Strategiatyön valmistelu ja suunnittelu Ennusteiden ja palvelutarpeiden selvittäminen: väestöennusteet ja niiden vaikutus palveluverkkoon Nykytilan ja toimintaympäristön arviointi Kyselyt henkilöstölle, yrityksille ja asukkaille Asukasillat Oitissa, Ryttylässä, Monnissa ja Hikiässä Syksy 2017 Työseminaareja: kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, johtoryhmä Strategialuonnos lausuntokierrokselle lautakuntiin sekä muille keskeisille sidosryhmille Kaupunginvaltuuston päätös uudesta kuntastrategiasta loppuvuonna 2017 Kevät 2018 Strategian jalkauttaminen henkilöstölle, … Lue lisää

Varaa mainospaikkasi Oitin mainostornissa !

Hausjärven kunta rakentaa keväällä 2017 mainostornin Oittiin. Torni rakennetaan kantatie 54:n varteen Oitin risteyksen läheisyyteen siten, että mainokset tulevat näkyviin Oitin kohdalla kantatie 54:IIe. Mainostorni on korkeudeltaan 12 metriä ja torniin tulee mainospaikkoja 10 kappaletta. Yksi mainospaikka on leveydeltään 1,611m ja korkeudeltaan 1,485 m. Mainokset ja torni valaistaan LEO-valoilla. Oitissa palveluita tarjoavilla yrityksillä on mahdollisuus … Lue lisää

Maksutonta neuvontaa yrittäjille julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen, jolla yrittäjäjärjestö järjestää hankintaneuvontaa kaikille yrittäjille. 1.1.2017 voimaantullut hankintalaki pyrkii parantamaan pienten yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Sääntelyn purku yksinkertaistaa hankintaprosesseja, mutta erityisesti pienet yritykset kaipaavat neuvoja ja rohkaisua osallistumiseen. Yhteisen hankinta-asiakirjan täyttäminen ja muiden teknisten esteiden poistaminen on hankintaneuvonnan perustyötä. Veloituksetonta neuvontaa on aiemmin ollut tarjolla ainoastaan ostajille.   Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan … Lue lisää