Vesikatkos Ryttylässä kaduilla Auralantie, Jokitie ja Lähteeläntien 9 – 19

TIEDOTE   27.2.2017 HAUSJÄRVEN VESIHUOLTOLAITOS Vedenjakelun keskeytys Hausjärven vesihuoltolaitos teettää vesijohdon liitostöitä vesilaitoksen jakelulinjaan Ryttylän puhdistamon läheisyydessä, katkos koskee katuja Auralantie, Jokitie ja Lähteeläntien 9 – 19.   Liitostöiden johdosta joudumme keskeyttämään vedenjakelun Keskiviikkona 1.3.2017 klo 7:30-11:00 väliseksi ajaksi.   Vedenjakelu katkos voi olla ilmoitettua lyhyempi.   Suosittelemme varattavaksi katkoksen ajaksi talousvettä.   Vedenjakelun palautuessa vedessä … Lue lisää

Muut kunnan facebook-sivut

Hausjärven kansalaisopisto Hausjärven lukio Hausjärven kunnankirjasto Hausjärven nuorisotoimi  

Kutsu kuulemistilaisuuteen / Sako Oy

Kutsu Sako Oy on hakenut ympäristölupaa kivääriradan rakentamista varten Hausjärven kunnan  alueella sijaitsevalle Laskola-nimiselle tilalleen. Alue sijaitsee kantatie 54 eteläpuolella Majolammen eteläpuolella. Sako Oy ja Hausjärven kunta järjestävät ympäristölupahakemuksen johdosta keskustelu- ja kuulemistilaisuuden maanantaina 27.2.2017 klo 18:00 Hausjärven kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Tervetuloa Sako Oy     

Hausjärven kunnan yrittäjäkysely

YRITTÄJÄ!  Osallistu Hausjärven kunnan strategiatyöhön ja elinvoimaohjelman laatimiseen! Vastaa yrittäjäkyselyyn ja anna mielipiteesi kunnan  palveluista yrittäjän näkökulmasta ja visioi kunnan tulevaisuutta. Kysely yrittäjille: Hausjärven kunnan yrittäjäkysely

Hausjärven kunnan asukaskysely

OSALLISTU HAUSJÄRVEN KUNNAN STRATEGIATYÖHÖN! Vastaa alla olevaan asukaskyselyyn ja anna mielipiteesi kunnan nykytilasta, sen herättämistä mielikuvista, kunnan tarjoamista palveluista sekä tulevaisuudesta. Kysely asukkaille: Hausjärven kunnan asukaskysely

Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Vaalilain 34 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa: Valtuutettujen lukumäärä Hausjärven kunnassa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi toimikaudeksi. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta. Ehdokashakemusten toimittaminen Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden ja äänioikeutettujen perustamien valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen (mm. ehdokkaan suostumus, mahdollinen ilmoitus … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 13.2.2016

Kokouksen SIVLA:13.2.2017 18:00 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 3 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 4 3 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄSÄT VALTIONOSUUDESTA 5 1 kpl OKM / RAHOITUKSEN TARKISTAMISPÄÄTÖS VUODELTA 2016 6 1 kpl PÄÄTÖS KUNTIEN … Lue lisää

Hae avustusta Hausjärvellä 2017 Suomi 100-lipun alla järjestettävään tapahtumaan!

Hausjärven kunnan talousarviossa on varattu Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumien ja niiden markkinoinnin tukemiseen yhteensä 5000 euroa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.1.2017 päättänyt järjestää avustusten hakemisesta avoimen haun ajalla 13.2.-28.2.2017 ja valtuuttanut hallinto- ja talouspäällikön tekemään päätökset avustusten saajista.   Koko 5 000 euroa voidaan jakaa Hausjärven kunnassa vuonna 2017 järjestettäviin tapahtumiin. Tuen saajakohtainen enimmäismäärä on 500 … Lue lisää

Vielä ehtii hakea kesätöihin kunnalle!

Kunnan kesätyöpaikkojen haku päättyy 28.02. Tehtävän kuvaus   Hausjärven kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja vuosina 1998 – 2001 syntyneille nuorille. Kesätyöpaikkoja on 18 kunnan puistojen ja liikunta-alueiden hoidossa, 10 liikuntakerhojen ohjaamisessa, 2 siivouspalveluissa ja 3 vanhustenhoidossa.   PUISTOJEN JA LIIKUNTA-ALUEIDEN HOIDOSSA työjaksot ovat 3-5 viikon mittaisia kesä-elokuussa ja työaika on 38 h 45 min /vkko. Työkohteita on … Lue lisää