Meluilmoituksia

Ryttylän Koulutien raittisillan paalutus meluilmoitus, MPV-Infrarakenne Vanhojen moottoripyörien näytösajo meluilmoitus, Hyvinkään Moottorikerho ry Nuorten Kesä, Kansanlähetys ry meluilmoitus, Nuorten Kesä, Kansanlähetys ry päätös meluilmoituksesta, Nuorten Kesä

Torholan alikulun asemakaava ja asemakaavan muutos

  OITTI, TORHOLAN ALIKULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAINVOIMAINEN Hausjärven kunnanvaltuuston 25.4.2017 § 31 hyväksymä Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuva ns. Torholan alikulun asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 116, 117A, 117B ja 118 sekä niihin liittyvät rautatie-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja … Lue lisää

Julkipanokuulutus meluilmoituksesta

20.6.2017                                     YL 252/2017 JULKIPANOKUULUTUS MELUILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ  Ympäristösihteeri on tehnyt 20.6.2017 viranhaltijapäätöksen Maitoisten Juhannusseurat 2017 järjestelytoimikunnan (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry) ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee Maitoisten leirikeskuksessa (os. Maitoistentie 471) 23.6.–24.6.2017 pidettäviä juhannusseuroja.  Päätöksen antopäivä on 21.6.2017, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 21.6. – 21.7.2017 Hausjärven kunnanvirastossa osoitteessa … Lue lisää

Hausjärven kunnanviraston palvelut kesäaikana

  Kunnanvirasto pidetään suljettuna 3. – 28.07.2017 henkilökunnan vuosilomien keskittämisen vuoksi.   Puhelinvaihde palvelee ma-to klo 08.00 – 16.00, pe 08.00 – 15.00                          p. 019 758 6500   Kunnan vesihuoltolaitos sekä kiinteistöjen vikahälytysnumero 044 554 5600 päivystää arkisin klo 16.00 – 07.00 ja viikonloppuisin perjantaista klo 15.00 maanantaihin klo 07.00.   Perusturva –   lastensuojelun päivystysnumero     ma-pe  klo … Lue lisää

Tarjouspyyntö traktorista

Hausjärven kunta pyytää tarjouksia uudesta kunnallisteknisiin töihin soveltuvasta traktorista. Katso tarkemmat tiedot HILMAn sivulta, https://www.hankintailmoitukset.fi  

Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä yläasteella

Hausjärvi on vajaan 9000 asukkaan kehittyvä kunta Hyvinkään-Riihimäen talousalueella. Koululaitoksessamme julistetaan haettavaksi Laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen tehtävä Hausjärven yläasteella ajalle 7.8.2017-31.7.2018 Lisätietoja antaa rehtori Joonas Riihimäki puh. 019 758 6720.Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat. Hakemukset tehdään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusanalla Hausjärvi). … Lue lisää

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

  HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  20.06.2017 klo 18.00. Kokouksen asialista on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja koko esityslista kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä maanantaina  26.06.2017 kello 12.00 – 15.00.   Pekka Lokinperä Kunnanhallituksen puheenjohtaja  

Lastentarhaopettajan työsuhde

  Hausjärven kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan 22.6.2017 klo 12 mennessä haettavaksi lastentarhanopettajan vakituinen työsuhde 1.8.2017 lukien. Työsuhteen tämän hetkinen sijoituspaikka on Ryttylän päiväkodissa. Päiväkoti on 4-ryhmäinen iltahoitoa hoitoa antava yksikkö keskellä vireää kyläyhteisöä. Lastentarhanopettajat tekevät kunnassamme pääsääntöisesti päivätyötä. Pätevyysvaatimukset määräytyvät kelpoisuuslain 272/2005 mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hausjärven kunta on savuton … Lue lisää

Lastentarhaopettajan työsuhde (2 kpl)

  Hausjärven kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan 22.6.2017 klo 12 mennessä haettavaksi kaksi lastentarhanopettajan vakituista työsuhdetta 1.8.2017 lukien. Työsuhteiden tämän hetkiset sijoituspaikat ovat Kirkonkylän päiväkodissa. Päiväkoti 4-ryhmäinen ympärivuorokautista hoitoa antava yksikkö keskellä kaunista maalaismaisemaa. Lastentarhanopettajat tekevät kunnassamme pääsääntöisesti päivätyötä. Pätevyysvaatimukset määräytyvät kelpoisuuslain 272/2005 mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hausjärven kunta on savuton … Lue lisää