Keskustelutilaisuus Ryttylän kouluhankkeesta

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen Ryttylän kouluhankkeesta pe 28.9.2018 kello 14. Tilaisuus järjestetään kunnanviraston valtuustosalissa. Paikalla tilaisuudessa ovat kunnanjohtaja Pekka Määttänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heini Ristavaara, rakennuttajakonsultti Eija Heinola sekä tekninen johtaja Paavo Vuori. Mahdolliset ennakkokysymykset pyydetään toimittamaan 25.9. mennessä sähköpostitse hallintosuunnittelija Lilli Salomaalle (lilli.salomaa(at)hausjarvi.fi). Myös tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä rakennushankkeesta. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

HAUSJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON JUHLAKOKOUS kokoontuu Hausjärven kunnanvirastolla Oitissa tiistaina  18.9.2018 klo 18.00. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan kotisivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla maanantaina 24.9.2018 klo 12.00 alkaen. Kyösti Arovuori Kunnanvaltuuston puheenjohtaja  

Lauantaina 22.9. Hausjärvellä vietetään juhlapäivää!

Hausjärven kunta täyttää virallisesti 150 vuotta perjantaina 21.päivä ja lauantaipäivä on täynnä juhlaa!  Juhlapäivä alkaa jumalanpalveluksella Hausjärven kirkossa klo 10. Lasten juhlat Eskon koululla esiintyy Maddaleena klo 11 ja Jokeri Pokeri Box sen sijaan klo 15. Molempien esitysten jälkeen on mehutarjoilu ja ilmapallojen jakoa. Elmeri on mukana lasten juhlissa ja kaikki halukkaat pääsevät kuvaan Elmerin … Lue lisää

Maa-aineslupahakemus, Turkhauta, Hämeen Kuljetus Oy

KUULUTUS ASIA: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MAL 21 §) sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen hakemus soran murskaukseen ja hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). Maa-aineslain 4a §:n mukaan maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.  … Lue lisää

Tiedote 10.9.2018: Ryttylän koulun KVR-urakan kilpailutuksen valmistelu on alkamassa

Ryttylän koulun III-vaiheen uudisrakennuksen KVR-urakan kilpailutuksen valmistelu on aloitettu. KVR-urakan tarjouspyyntö on tavoitteena julkaista HILMA-kilpailutus-järjestelmässä tämän vuoden lokakuun lopulla, sitä ennen julkaistaan HILMA:ssa ennakkoilmoitus tulevasta KVR-urakan tarjouspyynnöstä. Kilpailutusaineiston laadinta on aloitettu elokuun lopulla. Uuden koulurakennuksen suunnitteluohjeessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota rakennuksen terveellisyyteen, turvallisuuteen, toiminnallisuuteen ja pitkäikäisyyteen esimerkiksi materiaalivalintojen avulla. Kilpailutusta varten on laadittu luonnos tilaohjelmasta. … Lue lisää

Kunnan Pojat – neljän kunnan yhteistyöhanke

Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki ovat mukana syyskuussa alkavassa Kunnan pojat -hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuoda kulttuuria niiden ulottuville, jotka syystä tai toisesta jäisivät muuten siitä osattomiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tukea hankkeelle, jota koordinoi Timo Aalto kulttuuripalveluja tuottavasta Artic Cowboys Oy:stä. Artic Cowboys Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä mukana olevien kuntien sosiaali-, kulttuuri- ja … Lue lisää

Johtavan sosiaalityöntekijän virka

Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN  Johtava sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ammatillisena esimiehenä. Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön osaaminen on tehtävässä välttämätön. Johtava sosiaalityöntekijä toimii myös perusturvajohtajan sijaisena. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Etsimme ammattilaista, jolla on kokemusta lastensuojelu- ja aikuissosiaalityöstä, hyvät vuorovaikutus- ja johtamistaidot. Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu kunnan edustajana … Lue lisää

Pihonkaarteen leikkikenttä on valmistunut

Monnin pihonkaarteen alueelle on valmistunut uusi leikkikenttä. Kenttä on varusteltu Kompan Oy:n leikkivälineillä. Alueen ympäristö ja mahdolliset istutukset tehdään joko tänä syksynä tai ensi keväänä. Monnissa on nyt kaksi yleistä kunnan hoidossa olevaa leikkikenttää. Toinen sijaitsee Ketunlenkillä. Mukavia leikkihetkiä !