Teknisen lautakunnan pöytäkirja 21.11.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 104 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 105 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 106 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 107 1 kpl AURAUSTARJOUKSET TALVIKAUSILLE 2016-2019 108 1 kpl KONETYÖTARJOUKSET 2017-2019 109 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 110 – VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMINEN/TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIHANKKEET 111 – VEHKALUKONTIEN JA SUPPAKUJAN KATUSUUNNITELMAT 112 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 15.8.2016

Kokouksen TEKLA:15.8.2016 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 63 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 64 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 65 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 66 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 67 3 kpl MAINOSKYLTTIEN POISTAMINEN 68 2 kpl KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOON 2016 69 – UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.9.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 75 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 76 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 77 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 78 2 kpl PUUN MYYNTI 79 1 kpl PURSIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN AVUSTUS 80 1 kpl PERUSKORJAUSAVUSTUS/JÄRVELÄN TIEHOITOKUNTA 81 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 82 – VEHKALUKONTIEN JA SUPPAKUJAN KATUSUUNNITELMAT 83 – KUULOJAN LÄNTISEN TEOLLISUUSALUE II KATUSUUNNITELMAT … Lue lisää

Tiedote lämpökaivoihin toimitetusta väärästä lämmönsiirtonesteestä

  Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet … Lue lisää

Pihonkaarteen kunnallistekniikan rakentaminen, katusuunnitelmat nähtäville

Hausjärven kunta on konsultin toimesta suunnitellut Pihonkaarteen kaava-alueen kunnallistekniset suunnitelmat. MRL mukaisesti tekninen lautakunta laittaa suunnitelmat julkisesti nähtäville aikavälille 8.8. – 26.8.2016. Suunnitelmat on nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla teknisessä toimistossa, Keskustie 2 – 4, 12100 OITTI. Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee on mahdollisuus jättää tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteelle: Hausjärven kunnan tekninen … Lue lisää

Kuulojan kunnallistekniset suunnitelmat, katusuunnitelmat nähtävillä olo

Hausjärven kunta on konsultin toimesta suunnitellut Kuulojan teollisuus kaava-alueen kunnallistekniset suunnitelmat. MRL mukaisesti tekninen lautakunta laittaa suunnitelmat julkisesti nähtäville aikavälille 8.8. – 26.8.2016. Suunnitelmat on nähtävillä Hausjärven kunnanvirastolla teknisessä toimistossa, Keskustie 2 – 4, 12100 OITTI. Mainitun ajan kuluessa niillä, joiden oikeutta asia koskee on mahdollisuus jättää tekniselle lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutuksensa osoitteelle: Hausjärven kunnan tekninen … Lue lisää

Vaarallisten jätteiden (ongelmajätteiden) ja metalliromun keräyskierrokset Hausjärvellä

Kiertokapula järjestää vuosittain jokaisen kunnan alueella isomman keräystapahtuman joko keväällä tai syksyllä. Hausjärvellä keräyspäivä on 10.9.2016. Tarkempi aikataulu alla, lisäksi tarkempia ohjeita oheisen linkin kautta, http://www.kiertokapula.fi/palvelut/jatteiden-vastaanotto/kerayskierrokset/. Keräysaika jokaisella pisteellä on noin 15 minuuttia. Suurista määristä jätteitä on sovittava erikseen soittamalla aikataulussa mainitulle yhteyshenkilölle. Jätteitä ei saa tuoda pisteisiin virallisen keräysajan ulkopuolella. KERÄYSAIKATAULU: LA 10.9. Hausjärvi klo … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 20.6.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 52 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 54 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 55 – ANOMUS PERUSMAKSUN HUOJENNUKSESTA/ PÄSSINMÄEN VESIOSUUSKUNTA 56 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 57 1 kpl UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LIIKENNESTRATEGIA 2025 58 – PIHONPELLON KATUSUUNNITELMAT 59 – KUULOJAN LÄNTISEN TEOLLISUUSALUE II KATUSUUNNITELMAT 60 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN … Lue lisää

Hausjärven EKO-pisteiden asiakas palauteet

Hausjärven kuntaan tulee palautetta jätepisteiden puhtaudesta. Ekopisteiden ylläpidosta ja siisteydestä vastaa Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy: Heidän vastuullaan on myös vastaanottoalueiden siisteys. Hausjärven kunta on muutamaan otteeseen lähettänyt viestiä vstaanottopisteiden siisteydestä. Kuntalainen voi myös itse tehdä ilmoituksen netissä osoitteessa www.rinkiin.fi/ekopistepaulaute tai vanhojen pisteiden osalta sähköpostiin info.rinkiin.fi. Toivomme teidän tekevän tarvittavat ilmoitukset suoraan asianomaiselle toiminnan järjestäjälle.   Ystävällisin … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 18.1.2016

1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 3 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 4 3 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS OITIN KORTTELIN 110 OSA-ALUEELLE 5 2 kpl TAINA TOIVASEN VALITUS MAAKAAPELEIDEN SIJOITTAMISESTA 6 2 kpl VALTUUSTOALOITE HAUSJÄRVEN KUNNAN PERINTÄTOIMEN MUUTTAMINEN JA AVAUS JA SULKEMISTARIFFIEN KOHTUULLISTAMISEKSI / TIMO RATILAINEN YM. 7 1 kpl … Lue lisää