Kunnanvaltuuston pöytäkirja 13.3.2018

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 kpl 13 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 14 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 15 MONNIN YLEISTEN RAKENNUSTEN ASEMAKAAVA 4 kpl 16 OITIN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4 kpl 17 MONNIN KORTTELIN 439 TONTTIEN 1 JA 2 SEKÄ KORTTELIN 440 TONTTIEN 2-5 HINNOITTELU 1 kpl 18 KÄSITELTÄVÄNÄ OLEVAT VALTUUSTO- … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 12.3.2018

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 10 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 11 AJANKOHTAISKATSAUS – 12 HENKILÖSTÖ- JA VIRASTOHALLINNON TILANNEKATSAUS – 13 SIDONNAISUUSILMOITUKSET – TILANNEKATSAUS – 14 VANHUSTENHOIDON TILANNEKATSAUS; KOTIHOITO – 15 ARVOINTIKERTOMUS – 16 SEURAAVA KOKOUS – 17 MUUT ASIAT – 9998 Valitusosoitus  

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.3.2018

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 33 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 34 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA – 35 RYTTYLÄN KOULUN RAKENTAMINEN – 36 PASILA-RIIHIMÄKI-RADAN VÄLITYSKYVYN NOSTAMINEN, YLEISSUUNNITELMA 2 kpl 37 LAUSUNTOPYYNTÖ SVEITSIN-HÄRKÄVEHMAAN OSAYLEISKAAVA 1 kpl 38 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040 1 kpl 39 MONNIN YLEISTEN RAKENNUSTEN ASEMAKAAVA 4 kpl 40 OITIN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLEN ASEMAKAAVAN … Lue lisää

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 13.2.2018

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 kpl 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI – 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 kpl 4 MAANHANKINTA MONNISTA / MÄÄRÄALA TILASTA MÄKELÄ RN:O 1:567, M601 1 kpl 5 ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / LAINE AULI 1 kpl 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2017 – 7 VALTUUSTOALOITE / IKÄIHMISTEN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN TUKEMISEEN 1 kpl 8 VALTUUSTOALOITE / … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.12.2017

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 360 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 361 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 362 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA – 363 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUONNA 2017 2 kpl 364 TALOUDEN SEURANNAN JA SUUNNITTELUN VUOSIKELLO 2018 1 kpl 365 HIKIÄSSÄ SIJAITSEVAN MÄÄRÄALAN MYYNTI TILASTA SAVULA RN:O 2:81 / ASEMAKAAVAN MUKAISEN KORTTELIN 112 TONTTI NRO 4 – 366 KILPAILUN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 20.11.2017

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 339 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 340 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 341 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA – 342 VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN/TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIHANKKEET – 343 KUNNAN TALOUSARVIO V. 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA V. 2019-2020 1 kpl 344 KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU 1 kpl 345 SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 1 kpl 346 HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021 2 … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 3.10.2017

§ Otsikko Liitteet -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) – 314 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS – 315 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS – 316 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA – 317 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET – 318 HAUSJÄRVEN KUNNAN TULOVEROPROSENTTI JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUONNA 2018 – 319 KEHYSKUNTIEN LIPPUYHTEISTYÖSOPIMUSTEN UUSIMINEN 1.1.2018 ALKAEN 3 kpl 320 FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPAHAKEMUS KOSKIEN HIKIÄ-ORIMATTILA … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.9.2017

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 263 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 264 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 265 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 266 1 kpl SELVITYS KHO:LLE KOSKIEN OITIN NIITTYLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ JÄTETTYÄ VALITUSTA 267 3 kpl ULKOILUREITIN JA FRISBEEREITIN KÄYTTÖSOPIMUKSET RYTTYLÄ MAJAMÄKI 268 1 kpl VALTUUSTOALOITE KIINTEISTÖJEN OSTAMISESTA RUDUS OY:LTÄ/ RAITILAINEN TIMO 269 1 kpl VALTUUSTOALOITE JÄTEPALVELUIDEN … Lue lisää

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 29.8.2017

-1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 78 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 79 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 80 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 81 – OITIN KORTTELIN 110 TONTIN NRO 9 HINNOITTELU 82 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS 2017 83 1 kpl EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VAALIPIIRIKOHTAISILLE KUNTAPÄIVILLE 6.9.2017 84 – KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET V. 2017-2021 85 – KUNNAN EDUSTAJA ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 10.4.2017

Kokouksen SIVLA:10.4.2017 18:00 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 25 – KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 – PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 27 – KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 28 – KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUT TYÖVUONNA 2017 – 2018 29 – VALKJÄRVEN LEIRIALUEEN VIRKISTYSKÄYTTÖ TOIMIALOILLE JA HENKILÖKUNNALLE 30 5 kpl VALKJÄRVEN LEIRIALUEEN KEHITTÄMINEN 31 2 kpl UINTI- JA VESIJUMPPAMATKOJEN TUKEMINEN … Lue lisää