Hausjärven ikiDigi -hanke

Hausjärven kunta aikoo toteuttaa hankkeen, joka pyrkii pitämään ikäihmiset mukana yhteiskunnan toiminnoissa opastamalla heitä digipalveluiden käytössä, ja sitä myöten antaa heille paremmat osallistumismahdollisuudet. Hankkeella pyritään myös ennaltaehkäisemään ikäihmisten syrjäytymistä ja aktivoidaan yhteiseen kehittämiseen sekä lisätään tulevaisuussuuntautuneisuutta. Hankkeessa pyritään hyödyntämään vertaistoimintaa, joten sen vaikutukset kantavat myös yhteisöllisyyden kehittämiseen. Hanke toteutetaan tuomalla esiin sähköisten palveluiden ja mobiililaitteiden … Lue lisää

Valkjärven leirikeskuksen betonisillan peruskorjaus

Hausjärven kunta on päättänyt peruskorjata kunnan leirikeskukseen johtavan betonisillan. Nykyinen silta on tyypiltään teräsbetoninen laattasilta ja se on perustettu maatukirakenteella kovan pohjan varaan. Nykyisestä sillasta ei ole suunnitelmatietoja eikä kantavuuslaskelmia. Peruskorjaus tarkoittaa vanhan sillan kannen purkamista, betonirakenteiden kunnostamista ja uuden sillan rakentamista kaiteineen ja maatöineen.  Lue tarjouspyyntö tästä

Valmisruoka (aterian osa)

Hausjärven kunta hankkii valmisruokaa Ryttylän koulukeskukseen 1.8.2018 – 31.5.2020. Koulukeskuksessa syödään noin 60 päiväkoti- ja 200 kouluateriaa päivässä. Koulun työpäiviä on 190 vuodessa elokuun toiselta viikolta alkaen kesäkuun ensimmäisiin päiviin saakka. Päiväkoti on suljettu heinäkuussa. Tarjouspyynnön perustana on kuuden viikon kiertävä ruokalista. Katso tarjouspyyntö tästä

Lehtimajojen IV korjaukset

Tarjousten viimeinen jättöpäivä 21.06.2018 klo 12:00. Urakka-aika elo-lokakuu. Tarjouspyyntöasiakirjat: tarjouspyyntö, pdf tarjouslomake, pdf LVI-asiakirjaluettelo varavoimakonehuone, työselostus varavoimakonehuone, piirustus LVI-työselostus Vesikatto ilmanvaihto, 1.kerros, osa 1/2 ilmanvaihto, 1.kerros, osa 2/2 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 1/4 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 2/4 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 3/4 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 4/4