Ryttylän koulukeskuksen rakentaminen

Ryttylän koulukeskuksen rakennustyön valvontatyö, tarjoukset 6.4.2018 klo 12:00 mennessä Ryttylän koulukeskuksen rakennusurkka, tarjoukset 4.5.2018 klo 12:00 mennessä Ryttylän koulukeskuksen putkiurakka, tarjoukset 4.5.2018 klo12:00 mennessä Ryttylän koulukeskuksen ilmanvaihtoautomaatiourakka, tarjoukset 4.5.2018 klo 12:00 mennessä Ryttylän koululukeskuksen sähköurkka, tarjoukset 4.5.2018 klo 12:00 mennessä Tarjousasiakirjat projektipankissa SokoPro. Tiedustelut: Paavo Vuori, 040 330 6810, paavo.vuori(at)hausjarvi.fi Hankintailmoitukset nähtävänä Hilma -järjestelmässä

Ryttylän koulun purku-urakka

Urakka-aika on 4.6. – 10.8.2018. Tarjoukset 28.03.2018 klo 14:00 mennessä. Tiedustelut: Olli-Petri Halme, 040 330 6815, olli-petri.halme(at)hausjarvi.fi    

Lehtimajojen bitumikatteen uusiminen

Urakka-aika on toukokuu-heinäkuu 2018. Tarjoukset 26.03.2018 klo12:00 mennessä. Tarjousasiakirjat ja lisätiedot: Olli-Petri Halme, puh. 040 330 6815, olli-petri.halme(at)hausjarvi.fi

Kuntastrategia 2030

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2017 kokouksessaan Hausjärven kunnan Kuntastrategian 2030. Hausjärvi – No miks ei! Kuntastrategia 2030

Hausjärven elinvoimaohjelma 2018-2021

Kunnanhallitus on 19.12.2017 kokouksessaan hyväksynyt elinvoimatoimikunnan esityksen mukaisesti elinvoimaohjelman 2018-2021. Elinvoimaohjelmaan pääset tutustumaan klikkaamalla linkkiä Elinvoimaohjelma 2018-2021.

Hausjärven valtuusto ei hyväksynyt kuntaliitosta

Hausjärven kunnan, Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin välinen kuntaliitos ei toteudu. Hausjärven kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 pitämässään kokouksessa hylätä kuntaliitoksen äänin 23 liitosta vastaan ja 12 liitoksen puolesta. Tyhjiä ääniä ei annettu. Valtuuston kokouksen lopussa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti uuden valtuustoaloitteen, jossa esitetään Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin yhdistymistä. Tämä aloite tulee olemaan loka-marraskuussa esillä kunnanhallituksessa ja … Lue lisää

Asukkailta näkemyksiä kuntien yhdistymisen vaikutuksista kuntarakenneselvityksen jatkovalmisteluun

Kuntarakenneselvityksen neuvotteluryhmän päätöksen mukaisesti toteutettiin 20.3. – 8.4.2015 aikana kysely, joka koostui valmisteilla olevaan yhdistymissopimukseen pohjautuvista väittämistä. Väittämissä vastaajaa pyydettiin antamaan oma näkemyksensä uuden kaupungin kehityksestä liitoksen jälkeen. Väittämiin vastaamisen ohella on myös mahdollisuus kommentoida asiaa lyhyesti ja kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa vapaapalaute. Kyselyyn vastaaminen tapahtui joko sähköisesti kuntien verkkosivuilla tai paperilomakkeilla, joita oli … Lue lisää

Kuntarakenneselvityksen kuntalaiskysely 2015

Asukkailta halutaan näkemyksiä ja ajatuksia kuntien yhdistymisen vaikutuksista Kuntarakenneselvityksen neuvotteluryhmä haluaa Hausjärven ja Lopen kuntien sekä Riihimäen kaupungin asukkailta näkemyksiä ja kommentteja kuntien yhdistymisen vaikutuksista. Kysely koostuu väittämistä, jotka pohjautuvat palveluja koskeviin raportteihin sekä valmisteilla olevaan yhdistymissopimukseen. Kuntalaisilta pyydetään näkemystä, miten he arvioivat väittämien toteutuvan tulevaisuudessa. Väittämiin vastaamisen ohella on myös mahdollisuus kommentoida asiaa lyhyesti. … Lue lisää

Hausjärven kunnallishallintoa 140 vuotta

Vuonna 1865 julkaistiin asetus maalaiskuntien kunnallishallinnosta, jolloin jokaisesta seurakunnasta tuli muodostaa itsenäinen kunta kolmen vuoden kuluessa. Kirkkoherranviraston kehoituksesta kokoontui pitäjänkokous Hausjärven kappelissa 29.12.1867, jossa tuli päättää kunnallishallinnosta. Nälänhädän ja kulkutautien tuolloin raivotessa, päätti Hausjärvi anoa 10 vuotta lykkäystä kuvernööriltä. Pelättiin uusia rasituksia ja selviytyminen entisistäkin maksuista tuntui toivottomalta. Kuvernööri hylkäsi anomuksen tammikuun lopussa 1868. Huhtikuussa … Lue lisää