Hausjärven ikiDigi -hanke

Hausjärven kunta aikoo toteuttaa hankkeen, joka pyrkii pitämään ikäihmiset mukana yhteiskunnan toiminnoissa opastamalla heitä digipalveluiden käytössä, ja sitä myöten antaa heille paremmat osallistumismahdollisuudet. Hankkeella pyritään myös ennaltaehkäisemään ikäihmisten syrjäytymistä ja aktivoidaan yhteiseen kehittämiseen sekä lisätään tulevaisuussuuntautuneisuutta. Hankkeessa pyritään hyödyntämään vertaistoimintaa, joten sen vaikutukset kantavat myös yhteisöllisyyden kehittämiseen. Hanke toteutetaan tuomalla esiin sähköisten palveluiden ja mobiililaitteiden … Lue lisää

Valkjärven leirikeskuksen betonisillan peruskorjaus

Hausjärven kunta on päättänyt peruskorjata kunnan leirikeskukseen johtavan betonisillan. Nykyinen silta on tyypiltään teräsbetoninen laattasilta ja se on perustettu maatukirakenteella kovan pohjan varaan. Nykyisestä sillasta ei ole suunnitelmatietoja eikä kantavuuslaskelmia. Peruskorjaus tarkoittaa vanhan sillan kannen purkamista, betonirakenteiden kunnostamista ja uuden sillan rakentamista kaiteineen ja maatöineen.  Lue tarjouspyyntö tästä

Valmisruoka (aterian osa)

Hausjärven kunta hankkii valmisruokaa Ryttylän koulukeskukseen 1.8.2018 – 31.5.2020. Koulukeskuksessa syödään noin 60 päiväkoti- ja 200 kouluateriaa päivässä. Koulun työpäiviä on 190 vuodessa elokuun toiselta viikolta alkaen kesäkuun ensimmäisiin päiviin saakka. Päiväkoti on suljettu heinäkuussa. Tarjouspyynnön perustana on kuuden viikon kiertävä ruokalista. Katso tarjouspyyntö tästä

Lehtimajojen IV korjaukset

Tarjousten viimeinen jättöpäivä 21.06.2018 klo 12:00. Urakka-aika elo-lokakuu. Tarjouspyyntöasiakirjat: tarjouspyyntö, pdf tarjouslomake, pdf LVI-asiakirjaluettelo varavoimakonehuone, työselostus varavoimakonehuone, piirustus LVI-työselostus Vesikatto ilmanvaihto, 1.kerros, osa 1/2 ilmanvaihto, 1.kerros, osa 2/2 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 1/4 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 2/4 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 3/4 ilmanvaihto, 2. kerros, osa 4/4

Hausjärven tilinpäätös reilusti ylijäämäinen

Vuonna 2017 tehtiin Hausjärven kunnassa neljäs perättäinen ylijäämäinen tulos. Hausjärven tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 882 tuhatta euroa ylijäämää. Hausjärven kunnan velkamäärä putosi puolella miljoonalla eurolla ja on selkeästi alle kuntien keskiarvon. Kunta investoi viime vuonna vahvasti kunnallistekniikkaan, peruskorjattiin Ryttylän Korvenahon alue ja rakennettiin Monnissa Pihonkaarteen omakotitaloalue. Lisäksi isoimpana investointiin Ryttylän koulun siltaan. Nettoinvestoinnit olivat 3,3 … Lue lisää

Kuntastrategia 2030

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2017 kokouksessaan Hausjärven kunnan Kuntastrategian 2030. Hausjärvi – No miks ei! Kuntastrategia 2030

Hausjärven elinvoimaohjelma 2018-2021

Kunnanhallitus on 19.12.2017 kokouksessaan hyväksynyt elinvoimatoimikunnan esityksen mukaisesti elinvoimaohjelman 2018-2021. Elinvoimaohjelmaan pääset tutustumaan klikkaamalla linkkiä Elinvoimaohjelma 2018-2021.

Hausjärven valtuusto ei hyväksynyt kuntaliitosta

Hausjärven kunnan, Lopen kunnan ja Riihimäen kaupungin välinen kuntaliitos ei toteudu. Hausjärven kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 pitämässään kokouksessa hylätä kuntaliitoksen äänin 23 liitosta vastaan ja 12 liitoksen puolesta. Tyhjiä ääniä ei annettu. Valtuuston kokouksen lopussa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti uuden valtuustoaloitteen, jossa esitetään Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin yhdistymistä. Tämä aloite tulee olemaan loka-marraskuussa esillä kunnanhallituksessa ja … Lue lisää

Asukkailta näkemyksiä kuntien yhdistymisen vaikutuksista kuntarakenneselvityksen jatkovalmisteluun

Kuntarakenneselvityksen neuvotteluryhmän päätöksen mukaisesti toteutettiin 20.3. – 8.4.2015 aikana kysely, joka koostui valmisteilla olevaan yhdistymissopimukseen pohjautuvista väittämistä. Väittämissä vastaajaa pyydettiin antamaan oma näkemyksensä uuden kaupungin kehityksestä liitoksen jälkeen. Väittämiin vastaamisen ohella on myös mahdollisuus kommentoida asiaa lyhyesti ja kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa vapaapalaute. Kyselyyn vastaaminen tapahtui joko sähköisesti kuntien verkkosivuilla tai paperilomakkeilla, joita oli … Lue lisää