Yleinen Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä, Sako Oy:n ampumarata

dnro 67/2017 

JULKIPANOKUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUSTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 7.6.2017 §52 seuraavan päätöksen:

  • Sako Oy:n hakemaa ympäristönsuojelulain mukaista päätöstä ampumaradalle kiinteistölle 86-403-5-56 ei myönnetä.

Päätöksen antopäivä on 2.8.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 2.8. – 1.9.2017 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191§:n mukaan mm. asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 1.9.2017.

 

Hausjärvellä 1.8.2017 HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.