Yleinen Ympäristö ja luonto

Julkipanokuulutus ympäristölupahakemusta koskevasta päätöksestä, Ahjolan ampumarata

 

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt kokouksessaan 6.6.2018 §48 seuraavan päätöksen.

Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistykselle myönnettiin ympäristölupa Ahjolan ampumaradalle kiinteistölle 86-406-3-27 vastoin esittelijän päätösehdotusta.

Päätöksen antopäivä on 1.8.2018, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 1.8. – 31.8.2018 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain (527/2014) 191§:n mukaan mm. asianosaisella, rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 31.8.2018.

Hausjärvellä 29.6.2018
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.